Obserwacja fundamentalnej różnicy zachowania neutrin i antyneutrin w międzynarodowym eksperymencie T2K

Okładka Nature Magazine

W dniu 15 kwietnia międzynarodowy zespół fizyków, realizujący eksperyment neutrinowy T2K (Tokai to Kamioka) w Japonii, ogłosił w prestiżowym czasopiśmie Nature obserwację fundamentalnej różnicy w zachowaniu neutrin i antyneutrin rejestrowanych w detektorze Super Kamiokande w Kamioka po przebyciu przez nie 295 km od miejsca ich wytworzenia w akceleratorowym ośrodku J-PARC w Tokai.

Zaobserwowana asymetria może być zasadnicza dla wyjaśnienia dominacji materii we Wszechświecie i otwiera drogę do znacznie dokładniejszych pomiarów w przyszłych akceleratorowych eksperymentach neutrinowych.

W eksperymencie T2K bierze udział duża grupa fizyków z sześciu polskich instytucji naukowych, w tym IFJ PAN.

Komunikat prasowy współpracy T2K - wersja polska

Komunikat prasowy współpracy T2K - wersja angielska

Informacja o udziale polskich naukowców w eksperymencie T2K

Strona tytułowa numeru Nature z 15 kwietnia 2020 r.