Komunikat IFJ PAN na temat sytuacji radiacyjnej na terenie Polski – brak zagrożenia

W związku z rozpowszechnianymi w ostatnim czasie nieprawdziwymi informacjami o rzekomym zagrożeniu radiacyjnym pochodzącym z dwóch źródeł: z radioaktywnej chmury nadciągającej nad Polskę w wyniku pożarów w Czarnobylu oraz w wyniku awarii, a nawet wybuchu badawczego reaktora jądrowego w Świerku informujemy, że sytuacja radiacyjna na terenie Polski pozostaje w normie.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Podstawą do takiej oceny są m.in dane pozyskiwane z monitoringu radiacyjnego, który obejmuje kilkanaście stacji rozmieszczonych w całej Polsce. Stacje systemu pomiaru ciągłego PMS (ang. Permanent Monitoring System) zapewniają monitorowanie poziomu promieniowania jonizującego na terenie kraju 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jedna z takich stacji znajduje się również na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. Stacja ta nie zarejestrowała żadnych odczytów wskazujących na anomalie w poziomie promieniowania tła.

Wszelkie informacje dotyczące bieżącej sytuacji radiacyjnej Polski pojawiają się na stronie Państwowej Agencji Atomistyki (PAA): https://www.paa.gov.pl/. Na stronie PAA znajduje się również aktualizowana codziennie mapa pokazująca sytuację radiacyjną w kraju, na której publikowane są na bieżąco wyniki pomiarów ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych: https://www.paa.gov.pl/strona-455-sytuacja_radiacyjna.html.

Sytuację radiacyjną w Europie można śledzić na stronie: https://remap.jrc.ec.europa.eu/Simple.aspx

Oficjalne komunikaty Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie pojawiających się ostatnio nieprawdziwych informacji o ryzyku radiacyjnym:
https://www.paa.gov.pl/aktualnosc-546-komunikat_paa_w_zwiazku_z_pojawiajacymi.html
https://www.paa.gov.pl/aktualnosc-545-komunikat_prezesa_panstwowej_agencji.html
https://www.paa.gov.pl/aktualnosc-544-komunikat_prezesa_panstwowej_agencji.html

Komunikat Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku dementujący pogłoski dotyczące awarii w Świerku