Okładka do artykułu „Comparison between high definition FT‐IR, Raman and AFM‐IR for subcellular chemical imaging of cholesteryl esters in prostate cancer cells” w Journal of Biophotonics

Okładka w Journal of Biophotonics

W maju bieżącego roku w czasopiśmie Journal of Biophotonics ukazała się okładka do artykułu „Comparison between high definition FT‐IR, Raman and AFM‐IR for subcellular chemical imaging of cholesteryl esters in prostate cancer cells”. To prestiżowe wyróżnienie dotyczy pracy opublikowanej przez zespół pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej PAN: dr Macieja Romana, dr Tomasza Wróbla, dr hab. Czesławę Paluszkiewicz oraz prof. Wojciecha Kwiatka. Opublikowany artykuł przedstawia porównanie trzech wybranych metod spektroskopii oscylacyjnej zastosowanych do subkomórkowego obrazowania estrów cholesterolu w komórkach nowotworowych gruczołu prostaty. Obrazowanie chemiczne jest coraz częściej używaną techniką analityczną pozwalającą na śledzenie zmian składu chemicznego w układach złożonych, w tym w układach biologicznych typu komórka lub tkanka, powstających na skutek działania czynnika zewnętrznego takiego jak lek czy promieniowanie jonizujące. Badania nad wpływem promieniowania jonizującego na komórki nowotworowe gruczołu prostaty są realizowane w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52) IFJ PAN w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki pt. „Zintegrowane systemy AFM-Raman i AFM-IR jako nowoczesne narzędzia w analizie uszkodzeń radiacyjnych”, którego kierownikiem jest dr Maciej Roman. Projekt opiera się na zastosowaniu nowoczesnych metod spektroskopii oscylacyjnej, w tym technik opartych o mikroskopię sił atomowych, do analizy uszkodzeń radiacyjnych oraz odpowiedzi komórkowej na radioterapię. Badania te są prowadzone w Laboratorium Obrazowania Spektroskopowego, które jest wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt badawczy. Będące na wyposażeniu Laboratorium spektrometry pozwalają na pomiary układów biologicznych zarówno w skali mikro jak i w skali nano. Porównanie trzech najczęściej stosowanych metod spektroskopii oscylacyjnej (FT-IR, Raman oraz AFM-IR) pod kątem jakości obrazów, danych spektralnych oraz informacji chemicznej zostało zaprezentowane przez pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w wyróżnionym artykule. Zarówno projektem graficznym okładki jak i merytoryczną zawartością opublikowanej pracy, autorzy chcieli zwrócić uwagę środowiska naukowego na szerokie możliwości metod spektroskopowych w badaniach układów biologicznych nie tylko w skali mikrometrycznej, ale również w skali nano.

Oryginalny artykuł:
Maciej Roman, Tomasz P. Wróbel, Czesława Paluszkiewicz, Wojciech M. Kwiatek,
"Comparison between high definition FT‐IR, Raman and AFM‐IR for subcellular chemical imaging of cholesteryl esters in prostate cancer cells"
J. Biophotonics, 13, 2020, e201960094 (IF = 3.763, MNiSW = 100 pkt.)
https://doi.org/10.1002/jbio.201960094