Okładka w Journal of Materials Science do artykułu „Gold nanodahlias - potential nanophotosensitizer in photothermal anticancer therapy”

Okładka Journal of Materials Science

Artykuł pt. “Gold nanodahlias - potential nanophotosensitizers in photothermal anticancer therapy” (doi: https://doi.org/10.1007/s10853-019-04187-z) autorstwa dr inż. Joanny Depciuch, dr Małgorzaty Stec, dr Alexey Maximenko, dr hab. Jarosława Barana, Prof. UJ, dr hab. inż. Magdaleny Parlińskiej-Wojtan, Prof. IFJ PAN zamieszczony w czasopiśmie Journal of Materials Science został wyróżniony poprzez zamieszczenie ilustracji z niego na okładce kolejnego wydania czasopisma.

To prestiżowe wyróżnienie dotyczy pracy będącej wynikiem współpracy pomiędzy zespołem pracowników zakładu NZ32 Instytutu Fizyki Jądrowej PAN (dr inż. Joanna Depciuch, dr Alexey Maximenko, dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan, Prof. IFJ PAN) oraz Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ (dr Małgorzata Stec, dr hab. Jarosław Baran, Prof. UJ). Artykuł przedstawia efekt końcowy pracy zespołu z zakładu NZ32, która polegała na zaprojektowaniu i wytworzeniu nanocząstek złota charakteryzujących się poszerzonym pikiem SPR. Nanocząstki złota wykazują bardzo dobre właściwości optyczne oraz fototermiczne pozwalające wykorzystać je w terapii fototermicznej nowotworów. Aby jednak zminimalizować skutki uboczne terapii dla komórek prawidłowych, nanocząstki powinny mieć pik SPR w zakresie od 650 nm do 1050 nm. Rozbudowanie powierzchni aktywnej nanocząstek złota, tak aby uzyskały one strukturę podobną do kwiatu dalii, pozwoliło uzyskać szeroki pik SPR w zakresie od 500 nm do 850 nm oraz wysoką wartość wydajności konwersji fototermicznej. Zsyntetyzowane przez zespół z IFJ PAN złote nanodalie zostały następnie przetestowane przez zespół z UJ jako nanofotouczulacze w terapii fototermicznej nowotworów. Otrzymane wyniki pokazały, że po fototerapii śmiertelność komórek nowotworowych hodowanych z nanocząstkami wynosiła aż 70 %.

Oryginalny artykuł:
J. Depciuch, M. Stec, A. Maximienko, J. Baran, M. Parlinska-Wojtan, Gold nanodahlias - potential nanophotosensitizers in photothermal anticancer therapy, Journal of Materials Science, 55 (2020), 2530 – 2543, doi: https://doi.org/10.1007/s10853-019-04187-z, IF 2019 = 3.442, LM = 100