Rekord świetlności w SuperKEKB w Japonii

SuperKEKB, zderzacz wiązek e+e-, działający w laboratorium KEK Tsukubie w Japonii, ustanowił nowy rekord świetlności dla akceleratorów wiązek przeciwbieżnych. Piętnastego czerwca akcelerator osiągnął chwilową świetlność L_peak = 2,22 × 10^34 cm-2 s-1, poprawiając dotychczasowy rekord zderzacza LHC, L_peak = 2,14 × 10^34 cm-2s-1 uzyskany w 2018 r. w zderzeniach protonów. Kilka dni później SuperKEKB podwyższył świetlność do 2,4 × 10^34 cm-2s-1. Nastąpiło to po dwóch latach od uruchomienia nowego urządzenia, które jest wydajnym źródłem mezonów pięknych, powabnych i leptonów tau produkowanych w asymetrycznych zderzeniach elektron-pozytron przy energiach odpowiadających formacji rezonansów Υ(nS) (n=1-5) i rejestrowanych w spektrometrze Belle II.

W najbliższych latach świetlność SuperKEKB ma zostać zwiększona około 40-krotnie, tak aby osiągnęła projektowany cel L_peak ≈8 ×10^35 cm-2s-1. Współpraca Belle II, która w kwietniu opublikowała swój pierwszy fizyczny wynik, planuje zebrać dane zawierające około 50 miliardów czystych par mezonów B-antyB, oraz podobne liczby mezonów powabnych i leptonów tau. Nowe dane, przewyższające pięćdziesięciokrotnie próbki uzyskane w eksperymencie Belle, umożliwią testowanie Modelu Standardowego z niespotykaną dotychczas precyzją i będą stanowić unikalny obszar poszukiwań efektów tzw. nowej fizyki.

Grupa z IFJ PAN jest jedynym zespołem z Polski uczestniczącym w eksperymencie Belle II.

Link do oryginalnej noty prasowej KEK