Najbardziej złożony rozpad izomeryczny w całej tablicy nuklidów

Rozwiązano zagadkę sprzed 40 lat związaną z radioaktywnym rozpadem wysoko-spinowego stanu izomerycznego w jądrze 147Gd. Ustalono najbardziej złożony schemat rozpadu w całej tablicy nuklidów, w którym 400 przejść gamma kaskadowo zasila 89 poziomów energetycznych o jednoznacznie oznaczonych spinach i parzystości. Zinterpretowano też strukturę wielu obserwowanych stanów, a wstępne rozważania statystyczne wskazują na konieczność dalszych bardziej wyrafinowanych analiz statystycznych.

Publikacja:
R. Broda, J. Wrzesiński, C. Michelagnoli, S. Lunardi, C. Ur, D. Bazzacco, R. Menegazzo, D. Mengoni, F. Recchia,
Shower of γ rays in the decay of the 49/2+ isomeric state in 147Gd,
Phys. Rev. C, 101 (2020) 064320, doi: 10.1103/PhysRevC.101.064320