Polska Mapa Infrastruktury Badawczej - 70 najlepszych infrastruktur w jednej broszurze

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało w styczniu 2020 r. listę strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej. O wpis ubiegało się 146 inicjatyw. Ostatecznie znalazło się na niej 70 infrastruktur o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, które zostały zaprezentowane w broszurze opracowanej przez MNiSW.

Na liście strategicznych infrastruktur znalazły się projekty koordynowane przez IFJ PAN:

  • CCB - Centrum Cyklotronowe Bronowice (rozbudowa)
  • Centrum Inżynierii Kriogenicznych Materiałów i Urządzeń Badawczych
  • ESS - Europejskie Źródło Spalacyjne
  • SPIRAL2
  • Badania w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych z wykorzystaniem infrastruktury CERN

IFJ PAN współuczestniczy także w realizacji projektów z PMIB związanych z polskim wkładem w projekty międzynarodowe z mapy drogowej ESFRI:

  • E-XFEL – Laser na Swobodnych Elektronach, Koordynator: Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku
  • ELI – Extreme Light Infrastructure, Koordynator: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
  • CTA – Cherenkov Telescope Array, Koordynator: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • FAIR – Ośrodek Badań Antyprotonami i Jonami, Koordynator: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • ESRF – Europejskie Centrum Promieniowania Synchrotronowego

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej - broszura MNiSW