IFJ PAN na liście rankingowej uniwersytetów i instytucji naukowych, NTU RANKING, opartej o wskaźniki bibliometryczne

Ogłoszony został światowy ranking (NTU Ranking) uniwersytetów i wybranych instytucji naukowych oparty na liczbie opublikowanych artykułów oraz na liczbie cytowań tych artykułów. Ranking sporządził National Taiwan University w oparciu o analizę bibliometryczną z wykorzystaniem narzędzia Essential Science Indicators (ESI) i bazy danych Web of Science Core Collection – lista obejmuje 800 najwyżej notowanych jednostek naukowych. Instytut Fizyki Jądrowej PAN jest jedną z sześciu instytucji z Polski, które znalazły się na liście. W dyscyplinie nauki fizyczne IFJ PAN sklasyfikowany został na 141 miejscu ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim, co jest najwyższą lokatą wśród polskich instytucji.