Dr Natalia Piergies laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

Z przyjemnością informujemy, że dr Natalia Piergies została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości” za realizację projektu pt. „Analiza skuteczności antynowotworowej inhibitorów kinazy tyrozynowej połączonych z nanocząstkami w modelu in vitro niedrobnokomórkowego raka płuca przy wykorzystaniu metod spektroskopowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (grant nr 2016/21/D/ST4/02178).

Certyfikat

Laureatce serdecznie gratulujemy!

Na łamach portalu Rzecz o Innowacjach można przeczytać artykuł dotyczący prowadzonych badań w ramach nagrodzonego projektu badawczego.