IFJ PAN otrzymał tytuł „Gwiazda Horyzontu 2020” w konkursie na „Najaktywniejszego Uczestnika programu ramowego Horyzont 2020” z województwa małopolskiego i podkarpackiego

Zakończył się konkurs pt.: „Najaktywniejszy Uczestnik programu ramowego Horyzont 2020” z województwa małopolskiego i podkarpackiego, który został zorganizowany przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Krakowie, działający przy Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie tytułem honorowym „Gwiazda Horyzontu 2020” podmiotów uczestniczących w projektach realizowanych w ramach programu ramowego Horyzont 2020, których siedziba w okresie trwania programu Horyzont 2020 (lata 2014-2020) znajdowała się na terenie województwa małopolskiego lub podkarpackiego. Nagrodę przyznawano w czterech odrębnych kategoriach: 1) uczelnia, 2) instytut badawczy, 3) przedsiębiorca, 4) nagroda indywidualna. Na ocenę miała wpływ ilość i rodzaj koordynowanych projektów oraz udziałów w projektach jako partner.

Instytut Fizyki Jądrowej PAN zdobył tytuł „Gwiazda Horyzontu 2020” w kategorii instytut badawczy (list gratulacyjny).

Ze względu na epidemię, gala wręczania nagród została przesunięta na 2021 r.

Oficjalne wyniki konkursu