Joint Research Group of DESY & IFJ PAN: "X-ray Irradiated Materials: Theory and Computation"

W dniu 16 listopada 2020 r. w Center for Free-Electron Laser Science (CFEL) w DESY w Hamburgu rozpoczyna działalność wspólna grupa badawcza naszego Instytutu i DESY, Joint Research Group of DESY & IFJ PAN: "X-ray Irradiated Materials: Theory and Computation", która będzie zajmować się komputerowym modelowaniem materiałów naświetlanych promieniowaniem rentgenowskim, istotnym dla obrazowania dyfrakcyjnego, materiałoznawstwa i fizyki plazmy, badanych w eksperymentach z użyciem rentgenowskich laserów na swobodnych elektronach (FEL) i źródeł synchrotronowych. Kierownikiem grupy badawczej jest profesor Beata Ziaja-Motyka, członek Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej (NO3) i Zakładu Komputerowych Badań Materiałów (NZ33) naszego Instytutu.