Instytut Fizyki Jądrowej PAN instytutem po TYSIĄCkroć najlepszym!

Miło nam poinformować, że nasz instytut został laureatem konkursu „Instytut po TYSIĄCkroć najlepszy”, organizowanym przez Radę Samorządu Doktorantów PAN.

Konkurs miał na celu wyłonić jednostkę, która może się pochwalić najlepszymi osiągnięciami naukowymi oraz która stwarza najlepsze warunki do prowadzenia różnych prac badawczych i kształcenia doktorantów. Oceniano aktywność instytutu w ciągu ostatnich 3 lat.

Nagrodą w konkursie było 1000 złotych dla Samorządu Doktoranckiego, które może on przeznaczyć na dowolny cel.

Instytut Fizyki Jądrowej PAN instytutem po TYSIĄCkroć najlepszym!