Wyniki konkursu na stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w edycji 2019/2020

W dniu 15 czerwca 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonił grupę 200 młodych naukowców, którym przyznał stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie wniosków złożonych w grudniu 2019 r. W grupie 16 osób reprezentujących dyscyplinę nauki fizyczne, znalazła się Pani dr Ewa Pięta z Zakładu Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych naszego Instytutu, o czym informowaliśmy wcześniej. W dniu 1 grudnia 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o włączeniu do grona osób, którym przyznał stypendium, Pana dr. Macieja Romana również z Zakładu Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych.