IFJ PAN beneficjentem programu STER - Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

Miło nam poinformować, że Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN został beneficjentem programu STER - Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała - prowadzonej przez IFJ PAN - Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej pakiet wsparcia systemowego na okres 3 lat.