Nagroda Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotycząca działalności naukowej i organizacyjnej - 4. edycja

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu Nagrody Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotyczącej działalności naukowej i organizacyjnej dla pracowników naukowych i naukowo-badawczych Instytutu.

Nagrodę otrzymali:

  • dr hab. inż. Edyta Łokas za przeprowadzenie unikalnych badań nad migracją radionuklidów w środowisku Arktyki i opublikowanie wyników w prestiżowym czasopiśmie Science of the Total Environment,
  • dr Piotr Lebiedowicz za przeprowadzenie obliczeń procesów bremsstrahlungu pojedynczego fotonu w zderzeniach dwóch pionów, przedyskutowanie otrzymanych wyników pod kątem stosowalności twierdzenia F.E. Low`a w granicy miękkich fotonów oraz opublikowanie pracy na ten temat w Phys. Rev. D (2022),
  • dr Dominik Derendarz za wybitne osiągnięcia organizacyjne w ramach eksperymentu ATLAS.