Rezolucja ESFRI w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainie

Rezolucja ESFRI w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainie

ESFRI (European Strategy Forum on Reseach Infrastructures) powstało w 2002 roku z zadaniem, postawionym przez Radę Europejską, wspierania koherentnej i strategicznej polityki rozwoju infrastruktur badawczych w Europie oraz stymulowania wielostronnych inicjatyw prowadzących do ich lepszego wykorzystania i rozwoju, zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i na szerszym forum międzynarodowym.

Podstawowym instrumentem strategicznego działania ESFRI jest Mapa Drogowa Infrastruktur Badawczych o paneuropejskim znaczeniu. Pierwsza Mapa ESFRI opublikowana została w 2006 roku, a jej najnowsza aktualizacja została ogłoszona 7 grudnia 2021 roku (https://roadmap2021.esfri.eu/). Obecna Mapa zawiera 63 paneuropejskie infrastruktury badawcze. W szeregu z nich uczestniczą polskie instytucje badawcze, w tym IFJ PAN.

Forum ESFRI obecnie składa się z przedstawicieli 27 krajów członkowskich (w tym Polska), 16 krajów stowarzyszonych (w tym Ukraina) oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej. W dniu 16 marca br. Forum ESFRI ogłosiło rezolucję dotyczącą rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie (ESFRI statement on the Russian aggression towards Ukraine).