III miejsce IFJ PAN w konkursie dla najbardziej prodoktoranckiego Instytutu PAN "ProPAN 2022"

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk zdobył III miejsce w konkursie dla najbardziej prodoktoranckiego Instytutu PAN "ProPAN 2022". Wyniki konkursu zostały ogłoszone 19 listopada 2022 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, podczas Gali Środowiska Akademickiego. Znalezienie się w gronie laureatów dowodzi, że nasz Instytut stwarza doskonałe warunki do kształcenia doktorantów oraz promuje dobre praktyki w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców.