Instytut Fizyki Jądrowej inicjatorem Polskiego Konsorcjum Ochrony Radiologicznej

W dniu 8 grudnia 2022 r. w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie miało miejsce podpisanie umowy o utworzeniu Polskiego Konsorcjum Ochrony Radiologicznej. Inicjatorem i pomysłodawcą stworzenia konsorcjum był Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Potrzeba stworzenia konsorcjum wynika m.in. z toczących się coraz intensywniej prac związanych z Polskim programem Energetyki Jądrowej i w związku z tym potrzebą rozwoju badań naukowych dla Ochrony Radiologicznej w Polsce oraz szerszego włączenia się polskich instytucji do projektów badawczych EU EURATOM i Horyzont Europa. Nie można przejść obojętnym także wobec zwiększonego ryzyka użycia broni jądrowej oraz katastrofy EJ w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Oprócz IFJ PAN w skład konsorcjum wchodzą polskie jednostki naukowe i badawcze Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Główny Instytut Górnictwa oraz Instytut Medycyny Pracy.

Uroczystość podpisania umowy uświetnili swoją obecnością, Pan Adam Guibourgé-Czetwertyński - Wiceminister Klimatu i Środowiska oraz Pan dr Łukasz Młynarkiewicz - Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Cieszę się, że udało się zorganizować Konsorcjum działające w obszarach związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, które to dziedziny, jak dobrze wiemy, są bardzo istotne dla całego społeczeństwa. W działaniach chcemy się opierać w maksymalnym stopniu na tym, co jesteśmy w stanie w zrobić kraju, z wykorzystaniem wiedzy naszych instytutów. Ważny jest też dalszy rozwój kompetencji tych jednostek. Współpraca, miedzy działającymi w dyskutowanej dziedzinie instytutami, jest kluczowa dla budowy w naszym kraju dobrych systemów monitorowania środowiska oraz ochrony radiologicznej – stwierdził Wiceminister Klimatu i Środowiska.

Dla Państwowej Agencji Atomistyki niezwykle istotne jest powołanie niniejszego Konsorcjum, ponieważ taka silna reprezentacja jednostek naukowych, może artykułować jednym głosem, swoje potrzeby i plany. Do tej pory działania środowiska były realizowane w sposób rozproszony. Staraliśmy się, jako PAA, pod parasolem Strategii polityki w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, doprowadzić do agregacji pewnych zagadnień które znalazły swoje odbicie w wielu sformułowanych przez Konsorcjum celach . Na etapie przygotowywania strategii duży nacisk położono na proces identyfikacji instytutów kluczowych, które posiadają kompetencje w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, czyli w domenie, którą zajmuje się PAA. Widzę, że wszystkie instytuty, które są wymienione w Strategii są członkami tego Konsorcjum – powiedział dr Łukasz Młynarkiewicz, Prezes PAA.

Po uroczystym podpisaniu umowy konsorcjum nastąpił czas na przedstawienie Prezesowi PAA oraz Wiceministrowi każdej z jednostek wchodzących w skład konsorcjum oraz ich możliwości badawczych.

W drugiej połowie stycznia zaplanowano kolejne spotkanie członków konsorcjum, gdzie zostaną zaznaczone pierwsze cele i kierunki działania.

Instytut Fizyki Jądrowej inicjatorem Polskiego Konsorcjum Ochrony Radiologicznej

Instytut Fizyki Jądrowej inicjatorem Polskiego Konsorcjum Ochrony Radiologicznej