Dr hab. Ipsita Mandal laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Dr hab. Ipsita Mandal z Zakładu NZ33 otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów w roku 2022 za wysoko ocenione osiągnięcie naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, zatytułowane "Teoretyczne modelowanie zachowania faz cieczy nielandauowskich – MODNFL".