Ceremonia nadania tytułu Profesora Honorowego IFJ PAN Profesorowi Kazuya Saito

Ceremonia nadania tytułu Profesora Honorowego IFJ PAN
Profesorowi Kazuya Saito
18 maja 2023 r., 10:00 – 12:30

Aula IFJ PAN
oraz
https://zoom.us/j/93790427347?pwd=UHJyKzMxOHpzUldaa1lub01QY0xQUT09

Prof. Kazuya Saito

Program

  1. Otwarcie uroczystego zebrania Rady Naukowej IFJ PAN (prof. Antoni Szczurek)
  2. Omówienie procedury (prof. Antoni Szczurek)
  3. Laudacja (prof. Maria Massalska-Arodź)
  4. Wręczenie Dyplomu (prof. Tadeusz Lesiak i prof. Antoni Szczurek)
  5. Wygłoszenie adresów
  6. Wykład profesora honorowego (prof. Kazuya Saito)
  7. Bufet

Więcej informacji