Instytut Fizyki Jądrowej PAN najlepszym instytutem w kraju według rankingu CWUR 2023

Instytut Fizyki Jądrowej PAN znalazł się w czołówce instytucji z Polski, które zostały umieszczone na liście ogłoszonego 15 maja br. światowego rankingu uniwersytetów i wybranych instytucji naukowych The Center for World University Rankings 2023 (CWUR 2023).

IFJ PAN sklasyfikowany został na 670. miejscu, co daje czwartą pozycję wśród polskich instytucji, a zarazem pierwszą wśród instytutów badawczych.

Wyniki dla pierwszych pięciu polskich jednostek naukowych w rankingu CWUR 2023 przedstawiają się następująco:

  • Uniwersytet Jagielloński – 383. miejsce,
  • Uniwersytet Warszawski – 409. miejsce,
  • Akademia Górniczo-Hutnicza – 602. miejsce,
  • Instytut Fizyki Jądrowej PAN – 670. miejsce,
  • Politechnika Warszawska – 723. miejsce.

Ranking CWUR tworzony jest w oparciu o następujące kryteria: sukcesy absolwentów i kadry dydaktycznej w międzynarodowych konkursach, zatrudnienie absolwentów na dyrektorskich stanowiskach w firmach o zasięgu globalnym, publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych, cytowalność, indeks Hirscha całej instytucji oraz liczbę międzynarodowych patentów.

W rankingu znalazło się ponad 2 tys. uczelni z całego świata spośród ponad 20,5 tys. ocenianych.