Archiwum

Archiwum przejmuje do przechowania z poszczególnych jednostek organizacyjnych IFJ PAN materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną, zabezpiecza je, prowadzi ich ewidencję oraz zgodnie z przepisami udostępnia akta. Przekazuje materiały archiwalne do Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Inicjuje brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, uczestniczy w jej komisyjnym brakowaniu.