Kontakt

Archiwum Instytutu Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk

ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków

e-mail: archiwum@ifj.edu.pl

mgr Magdalena Benyaminovich
e-mail: Magdalena.Benyaminovich@ifj.edu.pl

mgr Anna Łach
e-mail: Anna.Lach@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 662 8405, +48 12 662 8238 (archiwum)

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek: 9:00 - 14:00