Badania w zakresie fizyki i astrofizyki cząstek

Badania teoretyczne

I. Teoria i fenomenologia oddziaływań fundamentalnych z uwzględnieniem eksperymentów fizyki cząstek elementarnych

Zakład Teorii Cząstek (NZ42)


II. Nietermiczne procesy w plazmie kosmicznej

Zakład Astrofizyki Promieniowania Gamma (NZ12)


III. Badania w zakresie astronomii gamma

Zakład Astrofizyki Promieniowania Gamma (NZ12)


IV. Wybrane problemy fizyki matematycznej

Zakład Teorii Systemów Złożonych (NZ44)


Realizowane projekty w ramach programu HORYZONT 2020

Program INFRAIA-01-2018-2019 - Integrating Activities for Advanced Communities
Projekt: "The strong interaction at the frontier of knowledge: fundamental research and applications" (STRONG 2020)
Kontrakt nr: 824093 (2019-2023)