Badania w zakresie fizyki i astrofizyki cząstek

Projekty/Eksperymenty

I. Eksperyment Belle przy akceleratorze KEKB i eksperyment Belle II przy SuperKEKB (Japonia)

Zakład Eksperymentu Belle II (NZ11)


II. Eksperymenty promieniowania kosmicznego: AUGER, CREDO i P-ONE

Zakład Promieni Kosmicznych i Neutrin (NZ15)


III. Badanie oddziaływań i oscylacji neutrin

Zakład Promieni Kosmicznych i Neutrin (NZ15)


IV. Eksperyment ATLAS na akceleratorze LHC w CERN

Zakład Eksperymentu ATLAS (NZ14)


V. Eksperyment LHCb na akceleratorze LHC w CERN

Zakład Eksperymentu LHCb (NZ17)


VI. Projekt zderzaczy elektron-pozyton (liniowych ILC i CLIC oraz kołowego FCC), badanie ich potencjału fizycznego

Zakład Eksperymentu LHCb (NZ17)


VII. Eksperyment MUonE na akceleratorze SPS w CERN

Zakład Eksperymentu LHCb (NZ17)


VIII. Badania w zakresie astronomii gamma

Zakład Astrofizyki Promieniowania Gamma (NZ12)


IX. Badanie procesów elastycznego rozpraszania, miękkiej i twardej dyfrakcji

Zakład Fizyki Procesów Dyfrakcyjnych (NZ13)


Realizowane projekty w ramach programu HORYZONT 2020

Program MSCA-RISE Marie Skłodowska-Curie Research And Innovation Staff Exchange
Projekt: "Japan and Europe Network for Neutrino and Intensity Frontier Experimental Research 2" (JENNIFER 2)
Kontrakt nr: 822070 (2019-2025)