Badania fazy skondensowanej materii

Projekty/Eksperymenty

I. Badania strukturalnych i dynamicznych własności materiałów naturalnych i syntetycznych w różnych skalach wielkości i czasu

Zakład Badań Strukturalnych (NZ31)


II. Badania fazy skondensowanej metodą spektroskopii jądrowej; anihilacja pozytonów

Zakład Badań Strukturalnych (NZ31)


III. Badanie struktury, własności chemicznych i magnetycznych materiałów i biomateriałów o rozmiarach mezo- i nanometrycznych

Zakład Materiałów Magnetycznych i Nanostruktur (NZ34)


IV. Prace nad poznaniem struktury i dynamiki materii miękkiej w tym materiałów funkcjonalnych i farmaceutyków przy pomocy komplementarnych metod doświadczalnych i obliczeniowych

Zakład Badań Materii Miękkiej (NZ35)


V. Projektowanie, synteza i charakteryzacja nanocząstek metalicznych do różnych zastosowań

Zakład Nanomaterialów Funkcjonalnych (NZ32)


VI. Opracowanie i fizyczna realizacja podstawowych elementów składowych molekularnej sieci neuronowej

Zakład Inżynierii Molekularnej i Nanoelektroniki (NZ36)


VII. Badania właściwości magnetycznych materiałów molekularnych o różnej wymiarowości

Zakład Magnetyzmu Molekularnego (NZ37)


Realizowane projekty w ramach programu HORYZONT EUROPA

Program: HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01 — CARDEA
Projekt: Career Acknowledgement for Research (Managers) Delivering for the European Are
Kontrakt nr: 101058572 (2022-2026)