Konsorcja

Konsorcja koordynowane przez IFJ PAN

Konsorcja koordynowane przez inne jednostki

 • Konsorcjum PL-EIC
 • Konsorcjum "LHCb-PL-Upgrade"
 • Konsorcjum "PL-ATLAS-HL-LHC"
 • Konsorcjum PL-STAR
 • Polskie Konsorcjum Projektu „Cherenkov Telescope Array” CTA
 • Krajowe Konsorcjum "XFEL-POLSKA"
 • Konsorcjum "HADRONY - NA61/SHINE"
 • Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego "Materia – Energia-Przyszłość"
 • Krajowe Konsorcjum FEMTOFIZYKA
 • Polskie Konsorcjum Eksperymentów H.E.S.S. i Magic
 • Polskie Konsorcjum na Rzecz Terapii Borowo - Neutronowej
 • Krajowe Konsorcjum "ELI-Polska"