Polska Mapa Infrastruktury Badawczej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie decyzji z dnia 14 września 2015 wpisał na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej następujące przedsięwzięcia z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej, uznane za istotne dla rozwoju nauki:

  • CCB – Centrum Cyklotronowe Bronowice
  • ESS – Europejskie Źródło Spalacyjne
  • SPIRAL2

6 sierpnia 2014 MNiSW ogłosiło aktualizację Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Na nowej Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej ministerstwo we współpracy z naukowcami umieściło 53 projekty strategiczne dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki. Z przyjemnością informujemy, że na liście znalazło się Centrum Cyklotronowe Bronowice oraz kilka innych projektów realizowanych w IFJ PAN.

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie koordynuje projekty strategiczne związane z krajowymi ośrodkami badawczymi:

  • CCB - Centrum Cyklotronowe Bronowice (badania interdyscyplinarne)
  • SUNLAB - Podziemne Laboratorium w Sieroszowicach (nauki fizyczne - fizyka)

oraz polskim wkładem w projekty międzynarodowe z mapy drogowej ESFRI:

  • SPIRAL2 (nauki fizyczne - fizyka)
  • ESS - Europejskie Źródło Spalacyjne (badania interdyscyplinarne)

Współuczestniczymy także w realizacji następujących projektów z listy (PMDIB) związanych z polskim wkładem w projekty międzynarodowe z mapy drogowej ESFRI:

  • European XFEL - Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach (badania interdyscyplinarne); Koordynator: Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku
  • CTA - Obserwatorium astronomii gamma TeV (nauki fizyczne - astronomia, fizyka); Koordynator: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • FAIR - Ośrodek Badań Antyprotonami i Jonami (nauki fizyczne - fizyka); Koordynator: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie