Projekty naukowe

Aktualności

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza doktorantów do składania wniosków na wyjazdy zagraniczne trwające od 6 do 12 miesięcy. W ramach nowego Programu im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej doktoranci, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, otrzymają szansę na wyjazd do najlepszych ośrodków naukowych na świecie. W wyjeździe mogą towarzyszyć im małżonkowie oraz dzieci.
Nabór wniosków trwa do 18 grudnia br.

Więcej szczegółów: NAWA


Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ogłosiła konkurs na ERC Consolidator Grant. O grant mogą aplikować osoby, które są 7-12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Dofinansowanie w wysokości do 2 mln euro może zostać przyznane na maksymalnie 5 lat.
Termin składania wniosków upływa 7 lutego 2019 r.

Więcej szczegółów: Consolidator Grant


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają szósty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w ramach współpracy polsko-izraelskiej, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Podmioty wnioskujące: konsorcja naukowe, gdzie co najmniej jeden podmiot to przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
Termin naboru wniosków upływa 15 stycznia 2019 r.

Więcej szczegółów: NCBiR