Projekty naukowe

Aktualności

NAWA - Wymiana bilateralna

NAWA prowadzi nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej na lata 2020-2021. Nabór ma na celu wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uczonych z krajów partnerskich, takich jak: Indie, Ukraina.

Wnioski dotyczące współpracy bilateralnej naukowców należy złożyć w terminie:

Szczegóły dostępne są na stronie:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna