Projekty naukowe

Aktualności

NAWA - Wymiana bilateralna

NAWA prowadzi nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej na lata 2020-2021. Nabór ma na celu wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uczonych z krajów partnerskich, takich jak: Chiny, Belgia-Bruksela(Walonia).

Wnioski dotyczące współpracy bilateralnej naukowców należy złożyć w terminie:

Szczegóły dostępne są na stronie NAWA.


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursu START. Celem programu START jest wyróżnienie młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego.

O stypendium mogą się ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki w wieku do 30 lat.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze.

Wnioski w konkursie START 2020 można składać do 31 października 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie FNP.