Projekty naukowe

Aktualności

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ogłosiła konkurs na ERC Consolidator Grant. O grant mogą aplikować osoby, które są 7-12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Dofinansowanie w wysokości do 2 mln euro może zostać przyznane na maksymalnie 5 lat.
Termin składania wniosków upływa 7 lutego 2019 r.

Więcej szczegółów: Consolidator Grant


Komisja Europejska ogłosiła konkurs w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie na wymianę pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami – MSCA/RISE: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange. Propozycje projektów mogą zgłaszać konsorcja składające się z minimum trzech instytucji z trzech różnych krajów. Projekty powinny dotyczyć badań naukowych realizowanych w oparciu o wymianę pracowników naukowych na dowolnym etapie kariery i pracowników technicznych zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu od strony merytorycznej. Pracowników można wysyłać na okres od 1 do 12 miesięcy do partnerów z innego kraju i sektora w Europie (sektor akademicki <=> sektor pozaakademicki), lub pomiędzy krajami znajdującymi się w UE i krajach stowarzyszonych z Programem a krajami tzw. trzecimi.
Zgłoszenia można składać do 2 kwietnia 2019 r.

Dokumentacja konkursowa oraz elektroniczny system składania wniosków znajduje się na portalu Komisji Europejskiej.
Szczegółowy opis działania - MSCA/RISE: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange