Projekty naukowe

Aktualności

NAWA – Program Polskie Powroty

Program Polskie Powroty umożliwia polskim naukowcom powrót do kraju i zatrudnienie na uczelniach i w instytutach, a od tego roku także zdobycie grantu startowego na badania naukowe z zakresu badań podstawowych finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę projektową bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy.

Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2020 r. i nie później niż 30 września 2021 r.

Termin składania wniosków - 31 marca 2020 roku.

Szczegóły informacje: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty