Projekty naukowe

Aktualności

Najnowsze oferty grantów na badania i stypendiów zagranicznych dla doktorantów i pracowników naukowych: https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty


NAWA – Program im. Bekkera

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) uruchomiła III edycję Programu Stypendialnego im. Mieczysława Bekkera.
Program umożliwia naukowcom i nauczycielom akademickim (posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudnionym w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych):

  • odbycie stażu podoktorskiego,
  • prowadzenie badań naukowych,
  • pozyskanie materiałów do pracy naukowej

w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

Wizyty w zagranicznych ośrodkach naukowych będą mogły rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2021 roku, a najpóźniej 1 października 2021 roku (harmonogram będzie dostosowywany do aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19).

Realizacja projektu: od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców.

Termin składania wniosków: do 18 czerwca 2020 roku do godz. 15:00
Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej.

Informacje szczegółowe oraz dokumenty dostępne są na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie