Projekty naukowe

Aktualności

Najnowsze oferty grantów na badania i stypendiów zagranicznych dla doktorantów i pracowników naukowych: https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty


NAWA – Program im. Ulama

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) uruchomiła program im. Ulama. Program umożliwia pobyt zagranicznych naukowców w polskich jednostkach naukowych posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

  • prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi;
  • odbycie stażu podoktorskiego;
  • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.

Naukowiec w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000 zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Wniosek może składać naukowiec, który m.in.:

  • uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska,
  • nie posiada polskiego obywatelstwa,
  • co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce.

Termin składania wniosków - 23 kwietnia 2020 roku.

Informacje szczegółowe oraz dokumenty dostępne są na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama.


NAWA – Program Polskie Powroty

Program Polskie Powroty umożliwia polskim naukowcom powrót do kraju i zatrudnienie na uczelniach i w instytutach, a od tego roku także zdobycie grantu startowego na badania naukowe z zakresu badań podstawowych finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę projektową bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy.

Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2020 r. i nie później niż 30 września 2021 r.

Termin składania wniosków - 23 kwietnia 2020 roku.

Szczegóły informacje: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty