Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) - Kontakt

Dział Współpracy Europejskiej
(DWE)

Kierownik Działu: mgr Małgorzata Borek
tel.: 12 662 8265, 12 662 8366
e-mail: Malgorzata.Borek@ifj.edu.pl

Skład osobowy:

  • mgr Batko-Kwiatek Aleksandra - tel. 8265
  • mgr Borys Alicja - tel. 8265
  • mgr Lewandowska-Mączka Małgorzata - tel. 8265, 8366