Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) - Realizowane projekty

Homing

HOMING/2017
Przestrzenna dozymetria radiacyjna wysokiej precyzji z wykorzystaniem optycznie stymulowanej luminescencji
Kierownik: dr inż. Michał Sądel
Termin realizacji: 01.05.2018-30.04.2020
Środki finansowe: 497 430 PLN


Powroty

POWROTY/2016-2/6
Ocena niepewności zasięgu efektu biologicznego w celu poprawy skuteczności radioterapii protonowej w Centrum Cyklotronowym Bronowice / Quantification of biological range uncertainities towards an improved patient treatment in CCB Cracow proton bean therapy centre
Kierownik: dr Antoni Wojciech Ruciński
Termin realizacji: 01.04.2017-31.03.2020
Środki finansowe: 734 076 PLN