Inne projekty

Projekty wspólne z ZIBJ
Granty finansowane ze składki Polski w ZIBJ

Informacje

Projekt: Synteza i własności jąder na granicy stabilności
Grant na zadanie "Stworzenie wspólnego klastra Kraków-Dubna do pomiarów wysokoenergetycznego promieniowania gamma z wykorzystaniem nowych scyntylatorów LaBr3 do badań egzotycznych jąder"
03-5-1094-2010/2014 (2012-2019)
Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Adam Maj

Projekt: Modernizacja i eksploatacja cyklotronu AIC-144 dla wykorzystania go do protonowej terapii melanomy oka
03-2-1102-2010/2015 (2010-2019)
Koordynator w IFJ PAN: mgr inż. Jacek Sulikowski

Projekt: Badania wybranych materiałów i związków materii miękkiej dla celów magazynowania wodoru
04-4-1121-2015/2017 (2015-2019)
Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Jan Krawczyk, od 2018 dr Ewa Juszyńska-Gałązka

Projekt: Ciekłe kryształy w warunkach ograniczenia przestrzennego i mechanizmy agregacji substancji pochodzenia organicznego
04-4-1121-2015/2017 (2017-2019)
Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Wojciech Zając

Projekt: Baikal GVD Experiment
02-2-1099-2010/2023 (2019)
Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Konrad Kopański

Projekt: Zastosowanie anihilacji pozytonów w badaniach metali i stopów poddanych powierzchniowej obróbce mechaniczno-ściernej
04-2-1126-2015/2020 (2019)
Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Ewa Dryzek