Fundusz Wyszehradzki (Visegrad Fund)

Program Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).

Termin składania wniosków upływa: 1 lutego, 1 czerwca oraz 1 października każdego roku.

Wnioski o dofinansowanie może złożyć każda osoba prawna lub osoba fizyczna na całym świecie (oprócz ministerstw, ambasad, itp.) pod warunkiem, że dany wniosek dotyczy projektu z tematów istotnych dla regionu Wyszehradzkiego i promuje współpracę pomiędzy partnerami projektu w regionie.