Komisja Europejska - Materiały szkoleniowe

Krajowy Punkt Kontaktowy PR UE umieszcza szereg usystematyzowanych bieżących wiadomości, a także informacje o odbywających się w różnych ośrodkach w Polsce szkoleniach, związanych z przygotowywaniem nowych wniosków.
W Krakowie Regionalny Punkt Kontaktowy mieści się przy Politechnice Krakowskiej. Do zadań jednostki należy między innymi pomoc w poszukiwaniu partnerów naukowych i przemysłowych, pisanie wniosków, zbieranie i przekazywanie informacji o nowych technologiach.


Aktualne szkolenia

Szkolenia NCBiR / KPK PB UE

Nowości w ewaluacji wniosków w Horyzoncie Europa!