Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało w 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Celem NCBiR jest wspieranie polskich jednostek naukowych, a także przedsiębiorstw w celu rozwijania ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych, których celem jest wspomaganie rozwoju gospodarczego. Działalność Centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej.


Międzynarodowe projekty B+R w NCBiR - aplikowanie, realizacja, sukces