Narodowe Centrum Nauki (NCN) - Realizowane projekty

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

GRIEG

GRIEG – Norwegian Financial Mechanism 2014-2021
Projekt: Biomechanical heterogeneity of cancer cells as a parameter for high throughput detectability (BioMechCanDet)
Kontrakt nr: 2019/34/H/ST3/00526 (2020-2024)
Koordynator: IFJ PAN
Koordynator w IFJ PAN: prof. dr hab. Małgorzata Lekka

GRIEG – Norwegian Financial Mechanism 2014-2021
Projekt: Charm in heavy ion collision (CHARMHI)
Kontrakt nr: 2019/34/H/ST2/00585 (2020-2023)
Koordynator: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Andrzej Rybicki

GRIEG-1 / TheraforNerv / Norwegian Financial Mechanism 2014-2020
Projekt: Theranostic Nanocarriers For Drug Delivery in Central Nervous System Disorders
Kontrakt nr: UMO-2019/34/H/ST5/00578
Koordynator: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Władysław Węglarz