Narodowe Centrum Nauki (NCN) - Zakończone projekty

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

HARMONIA

Nr projektu: 2014/14/M/ST2/00850
Nazwa programu: HARMONIA 6
Tytuł: T2K – eksperyment neutrinowy drugiej generacji
Kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Zalewska
Termin realizacji: 20.07.2015 - 19.07.2018
Środki finansowe: 1 934 343 PLN

Nr projektu: 2015/18/M/ST2/00123
Nazwa programu: HARMONIA 7
Tytuł: Badanie procesów elektrosłabych z udziałem ciężkich kwarków oraz udział w obsłudze detektora LHCb
Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Witek
Termin realizacji: 23.04.2016 - 22.09.2018
Środki finansowe: 996 000 PLN

Nr projektu: 2013/08/M/ST2/00591
Nazwa programu: HARMONIA 4
Tytuł: Badania kolektywnych wzbudzeń w materii jądrowej przy wysokich spinach i temperaturach, prowadzone na wiązkach jonowych metodami spektroskopii gamma, z detekcją jąder odrzutu
Kierownik: dr hab. Piotr Bednarczyk
Termin realizacji: 29.08.2013 - 28.06.2019
Środki finansowe: 728 130 PLN

Nr projektu: 2014/14/M/ST2/00738
Nazwa programu: HARMONIA 6
Tytuł: Badanie jąder atomowych i procesów jądrowych w niedostępnych dotychczas obszarach spinu, izospinu i energii wzbudzenia z zastosowaniem technik detekcyjnych i akceleracyjnych najnowszej generacji – współpraca pomiędzy COPIN i INFN
Kierownik: prof. Bogdan Fornal
Termin realizacji: 14.04.2015 - 13.02.2020
Środki finansowe: 946 465 PLN

Nr projektu: 2015/18/M/ST2/00523
Nazwa programu: HARMONIA 7
Tytuł: Badanie nuklidów z wykorzystaniem wiązek radioaktywnych w laboratorium CERN - ISOLDE
Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Fornal
Termin realizacji: 09.06.2016-08.06.2020
Środki finansowe: 1 497 858 PLN; IFJ PAN: 155 124 PLN

Nr projektu: 2016/22/M/ST9/00382
Nazwa programu: HARMONIA 8
Tytuł: Astrofizyka bardzo wysokich energii z wykorzystaniem obserwatoriów H.E.S.S. i MAGIC
Lider - Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie, IFJ PAN - współuczestnik
Kierownik: dr hab. Jacek Niemiec
Termin realizacji: 12.05.2017 - 11.12.2020
Środki finansowe całość: 1 481 728 PLN, dla IFJ PAN: 163 488 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2016/22/M/ST2/00269
Nazwa programu: HARMONIA 8
Tytuł: Badania egzotycznych stanów wzbudzonych w niestabilnych nuklidach z użyciem wielkoskalowych spektrometrów promieniowania jądrowego
Kierownik: dr hab. Piotr Bednarczyk
Termin realizacji: 27.03.2017 - 26.03.2021
Środki finansowe: 1 493 648 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2016/22/M/ST2/00176
Nazwa programu: HARMONIA 8
Tytuł: Badania fundamentalnej właściwości materii jądrowej w eksperymencie ALICE na Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC w CERN
Kierownik: prof. dr hab. Marek Kowalski
Termin realizacji: 10.05.2017 - 09.05.2022
Środki finansowe: 1 481 823 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2016/22/M/ST9/00583
Nazwa programu: HARMONIA 8
Tytuł: Polski wkład w przygotowanie i przeprowadzenie programu badawczego projektu CTA w pierwszej fazie działania
Lider - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, IFJ PAN - współuczestnik
Kierownik: dr hab. Jacek Niemiec
Termin realizacji: 20.06.2017 - 19.06.2022
Środki finansowe całość: 1 497 080 PLN, dla IFJ PAN: 306 280 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]


Realizowane projekty