Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Narodowe Centrum Nauki jest agencją powołaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy.

Do zadań NCN należy:

 • Finansowanie:
  • badań podstawowych w formie projektów badawczych,
  • stypendiów doktorskich i staży,
  • projektów badawczych dla doświadczonych naukowców,
  • badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Nadzór nad realizacją badań naukowych
 • Współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych
 • Upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych konkursach
 • Inspirowanie i monitorowanie finansowania badań
 • Inne zadania zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Baza projektów NCN