Narodowe Centrum Nauki (NCN) - Konkursy

Dział Współpracy Europejskiej (DWE)

POLONEZ – konkurs adresowany do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach.

BEETHOVEN – konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.

DAINA – konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze.

UWERTURA – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

DIOSCURI – konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.

SHENG – konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze.

GRIEG – program jest adresowany do polsko-norweskich zespołów badawczych. Celem programu jest wzmacnianie polsko-norweskiej współpracy badawczej oraz wspieranie rozwoju młodych naukowców.

IdeaLab – celem programu jest wzmacnianie współpracy badawczej pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. Głównym elementem konkursu są warsztaty, podczas których uczestnicy zmierzą się z wyzwaniami dla społeczeństwa opisanymi w ogłoszeniu konkursowym. Nowatorska formuła warsztatów wspiera opracowanie przełomowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych koncepcji projektów badawczych..

POLS – program wspiera mobilność w formule małych grantów dla naukowców z zagranicy (z całego świata), posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, chcących prowadzić badania w Polsce.