Narodowe Centrum Nauki (NCN) - Realizowane projekty

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

MINIATURA

Nr projektu: 2022/06/X/ST4/01277
Nazwa programu: MINIATURA 6
Tytuł: Przełączalne kompleksy metali przejściowych do konstrukcji funkcjonalnych sieci koordynacyjnych
Kierownik: dr Jędrzej Kobylarczyk
Termin realizacji: 23.11.2022 - 22.03.2024
Środki finansowe: 49 500 PLN

Nr projektu: 2023/07/X/ST3/00182
Nazwa programu: MINIATURA 7
Tytuł: Poszukiwanie i charakterystyka szkieł faz smektycznych wybranych mieszanin ciekłokrystalicznych
Kierownik: dr Aleksandra Anna Deptuch
Termin realizacji: 11.07.2023 - 10.01.2025
Środki finansowe: 43 450 PLN
Opis projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2023/07/X/ST3/00677
Nazwa programu: MINIATURA 7
Tytuł: Badanie właściwości magnetycznych uporządkowanego układu nanodrutów ferromagnetycznych do zastosowań nanotechnologicznych za pomocą symulacji teoretycznych
Kierownik: dr Oleksandr Pastukh
Termin realizacji: 05.10.2023 - 04.10.2024
Środki finansowe: 21 230 PLN
Opis projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu:2023/07/X/ST2/00652
Nazwa programu: MINIATURA 7
Tytuł: Entropia splątania w ultraperyferyjnych zderzeniach ciężkich jonów
Kierownik: dr Sándor Lökös
Termin realizacji: 05.10.2023 - 04.10.2024
Środki finansowe: 37 235 PLN

Nr projektu: 2023/07/X/ST3/00794
Nazwa programu: MINIATURA 7
Tytuł: Kwantowe ciecze spinowe w magnetykach molekularnych
Kierownik: dr Dominik Czernia
Termin realizacji: 05.10.2023 - 04.10.2024
Środki finansowe: 49 999 PLN
Opis projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2023/07/X/ST5/00863
Nazwa programu: MINIATURA 7
Tytuł: Wpływ funkcjonalizacji powierzchniowej na system lek-nanocząstka metalu dedykowanego dla terapii fototermicznej
Kierownik: dr inż. Gabriela Imbir
Termin realizacji: 05.10.2023 - 04.10.2024
Środki finansowe: 43 450 PLN
Opis projektu: [pdf]

Nr projektu: 2023/07/X/ST5/00688
Nazwa programu: MINIATURA 7
Tytuł: Analiza mikrostruktury rusztowań kolagenowo-hialuronowych do badań reorganizacji ECM w modelu inwazji nowotworu
Kierownik: dr inż. Sara Metwally
Termin realizacji: 05.10.2023 - 04.10.2024
Środki finansowe: 49 500 PLN
Opis projektu: [pdf]

Nr projektu: 2023/07/X/ST11/01451
Nazwa programu: MINIATURA 7
Tytuł: Wytwarzanie nanostrukturyzowanych heterozłączy TiO2/Fe2O3
Kierownik: dr inż. Juliusz Cezar Chojenka
Termin realizacji: 28.11.2023 - 27.11.2024
Środki finansowe: 49 500 PLN
Opis projektu: [pdf]


Zakończone projekty