Narodowe Centrum Nauki (NCN) - Zakończone projekty

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

MINIATURA

Nr projektu: 2017/01/X/ST2/00126
Nazwa programu: MINIATURA 1
Tytuł: Badania pilotażowe nad metodami rekonstrukcji tomograficznej w czasie rzeczywistym w zastosowaniu do fizyki plazmy i syntezy jądrowej
Kierownik: dr Jakub Bielecki
Termin realizacji: 25.08.2017 - 24.08.2018
Środki finansowe: 49 990 PLN

Nr projektu: DEC-2017/01/X/NZ7/00426
Nazwa programu: MINIATURA 1
Tytuł: Ocena aktywności szlaków naprawczych w limfocytach napromienianych terapeutyczną wiązką protonów w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN
Kierownik: dr Agnieszka Panek
Termin realizacji: 19.09.2017 - 18.09.2018
Środki finansowe: 29 810 PLN

Nr projektu: DEC-2017/01/X/ST2/00439
Nazwa programu: MINIATURA 1
Tytuł: Badanie wpływu deformacji gorącego jądra złożonego na deformację stanów końcowych produktów jego rozpadu
Kierownik: dr Michał Ciemała
Termin realizacji: 26.09.2017 - 25.09.2018
Środki finansowe: 11 000 PLN

Nr projektu: DEC-2017/01/X/ST4/00428
Nazwa programu: MINIATURA 1
Tytuł: Ocena efektywności przenikania nanosensorów przez błonę komórkową
Kierownik: dr Ewa Pięta
Termin realizacji: 26.09.2017 - 25.09.2018
Środki finansowe: 46 200 PLN

Nr projektu: DEC-2017/01/X/ST2/00747
Nazwa programu: MINIATURA 1
Tytuł: Podatność magnetyczna w obrazowaniu rezonansowo-magnetycznym: pomiary SWI, SGM oraz DSC-MRI z wykorzystaniem fantomów
Kierownik: dr Katarzyna Byk
Termin realizacji: 17.10.2017 - 16.10.2018
Środki finansowe: 27 109 PLN

Nr projektu: DEC-2017/01/X/ST5/00879
Nazwa programu: MINIATURA 1
Tytuł: Uporządkowany wzrost macierzy kryształów hydroksyapatytu imitujących szkliwo z zastosowaniem tlenku cynku jako zarodzi nukleacji
Kierownik: dr Katarzyna Suchanek
Termin realizacji: 27.10.2017 - 26.10.2018
Środki finansowe: 46 200 PLN

Nr projektu: 2017/01/X/ST3/00130
Nazwa programu: MINIATURA 1
Tytuł: Równania ewolucji dla procesów relaksacyjnych
Kierownik: dr Katarzyna Górska
Termin realizacji: 25.08.2017 - 16.11.2018
Środki finansowe: 34 735 PLN

Nr projektu: DEC-2017/01/X/ST8/01409
Nazwa programu: MINIATURA 1
Tytuł: Aperiodyczne dwuwymiarowe matryce magnetycznych antykropek wytwarzane metodą litografii nanocząstek
Kierownik: dr Michał Krupiński
Termin realizacji: 22.12.2017 - 21.12.2018
Środki finansowe: 44 165 PLN

Nr projektu: 2018/02/X/NZ3/00255
Nazwa programu: MINIATURA 2
Tytuł: Wpływ antagonisty receptora mGlu1 na wzmocnienie odpowiedzi przeciwnowotworowej inhibitora kinazy BRAF w modelu komórkowym czerniaka złośliwego
Kierownik: dr Monika Krystyna Woźniak
Termin realizacji: 15.09.2018 - 14-09-2019
Środki finansowe: 49 500 PLN

Nr projektu: 2018/02/X/ST8/01853
Nazwa programu: MINIATURA 2
Tytuł: Wysokoczułe kryształy luminescencyjne na bazie mieszanych perowskitów i tlenków otrzymywane metodą mikrowyciągania
Kierownik: dr Wojciech Gieszczyk
Termin realizacji: 20.12.2018 - 19.12.2019
Środki finansowe: 48 501 PLN

Nr projektu: 2018/02/X/ST2/01962
Nazwa programu: MINIATURA 2
Tytuł: Nowe metody wyznaczania niepewności funkcji rozkładów partonów w jądrach atomowych
Kierownik: dr Aleksander Kusina
Termin realizacji: 01.02.2019 - 31.01.2020
Środki finansowe: 29 810 PLN

Nr projektu: 2019/03/X/NZ5/00091
Nazwa programu: MINIATURA 3
Tytuł: Ocena parametrów hemodynamicznych serca szczura w modelu terapii 5-fluorouracylem za pomocą obrazowania rezonansem magnetycznym
elektronowych w układach dyspersyjnych
Kierownik: dr Krzysztof Jasiński
Termin realizacji: 07.11.2019 – 06.05.2021
Środki finansowe: 40 260 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2020/04/X/ST5/00127
Nazwa programu: MINIATURA 4
Tytuł: Badania właściwości antybakteryjnych funkcjonalizowanego filtrów ceramicznych na naukowym stażu zagranicznym
Kierownik: dr inż. Mateusz Schabikowski
Termin realizacji: 01.10.2020 - 30.09.2021
Środki finansowe: 20 251 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2019/03/X/ST2/00949
Nazwa programu: MINIATURA 3
Tytuł: Metody badań nad charakterystyką czasową impulsów laserów rentgenowskich
elektronowych w układach dyspersyjnych
Kierownik: dr Wojciech Błachucki
Termin realizacji: 19.12.2019 – 12.12.2021
Środki finansowe: 42 900 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2020/04/X/ST5/01324
Nazwa programu: MINIATURA 4
Tytuł: Synteza nowych nanokompozytów funkcjonalnych do zwalczania drobnoustrojów: porowata ceramika zawierająca aktywne grupy fosforanu miedzi oraz węglanu srebra
Kierownik: dr Dominika Kuźma
Termin realizacji: 15.12.2020 - 14.12.2021
Środki finansowe: 42 350 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2019/03/X/ST3/00035
Nazwa programu: MINIATURA 3
Tytuł: Wykorzystanie lasera rentgenowskiego w badaniach fotoindukowanych procesów
elektronowych w układach dyspersyjnych
Kierownik: dr Anna Barbara Wach
Termin realizacji: 10.10.2019 - 09.01.2022
Środki finansowe: 37 400 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2020/04/X/ST2/01876
Nazwa programu: MINIATURA 4
Tytuł: Pilotaż - badanie geometrii wiązki protonowej przy użyciu scyntylacyjnych detektorów czasu przelotu
Kierownik: dr Wiktor Parol
Termin realizacji: 01.12.2020 - 31.03.2022
Środki finansowe: 44 330 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2019/03/X/ST3/01968
Nazwa programu: MINIATURA 3
Tytuł: Implementacja metody macierzy dynamicznej do wyznaczania relacji dyspersji magnonów w oprogramowaniu do symulacji magnetycznych Vampire
Kierownik: dr inż. Paweł Sobieszczyk
Termin realizacji: 19.12.2019 - 30.05.2022
Środki finansowe: 45 375 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2021/05/X/ST3/00888
Nazwa programu: MINIATURA 5
Tytuł: Charakterystyka ciekłych kryształów w formie ultracienkich warstw pod kątem określenia kinetyki krystalizacji - staż naukowy
Kierownik: dr inż. Anna Drzewicz
Termin realizacji: 02.12.2021 - 01.12.2022
Środki finansowe: 44 000 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2021/05/X/ST2/01340
Nazwa programu: MINIATURA 5
Tytuł: Badanie kombinacji wkładów promieniowania indukowanego przez ośrodek koherentny i emisji podobnych do próżni w ewolucji dżetów w plazmie kwarkowo-gluonowej
Kierownik: dr Martin Rohrmoser
Termin realizacji: 15.12.2021 - 14.12.2022
Środki finansowe: 28 221 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2021/05/X/ST5/01296
Nazwa programu: MINIATURA 5
Tytuł: Synteza i wstępna charakterystyka strukturalna cienkowarstwowych, nanostrukturyzowanych matryc węglowych funkcjonalizowanych grupami propylowo-karboksylowymi
Kierownik: dr Agnieszka Karczmarska
Termin realizacji: 15.12.2021 - 14.12.2022
Środki finansowe: 48 565 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2021/05/X/ST10/01260
Nazwa programu: MINIATURA 5
Tytuł: Oznaczanie 135Cs, 137Cs i 90Sr izotopów promieniotwórczych w próbkach środowiskowych i ich mobilność w ekosystemie lodowcowym
Kierownik: dr Katarzyna Kołtonik
Termin realizacji: 15.12.2021 - 14.12.2022
Środki finansowe: 49 997 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2021/05/X/ST2/00863
Nazwa programu: MINIATURA 5
Tytuł: Profilowanie rozkładu energetycznego wiązki rentgenowskiej w celu wzmocnienia kontrastu obrazowania w mikrotomografii komputerowej
Kierownik: dr Artem Yakovliev
Termin realizacji: 02.12.2021 - 01.06.2023
Środki finansowe: 49 060 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2022/06/X/ST3/01743
Nazwa programu: MINIATURA 6
Tytuł: Pomiar i obliczenia DFT potencjałów międzyatomowych dla rozwoju reaktywnego pola siły wiązania w celu zbadania mechanizmu powstawania fotokatalizatora CuFe204-Cu2O podczas naświetlania zawiesiny laserem impulsowym
Kierownik: dr Mohammad Sadegh Shakeri
Termin realizacji: 23.11.2022 - 22.11.2023
Środki finansowe: 39 600 PLN
Opis projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2022/06/X/ST4/00414
Nazwa programu: MINIATURA 6
Tytuł: Obrazowanie hiperspektralne jako nowatorskie podejscie do monitorowania skutecznosci trapeutycznej kannabidiolu w leczeniu guzow obwodowego ukladu nerwowego
Kierownik: dr Karolina Chrabaszcz
Termin realizacji: 03.09.2022 - 02.09.2023
Środki finansowe: 49 792 PLN
Opis projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2022/06/X/ST3/01208
Nazwa programu: MINIATURA 6
Tytuł: Badanie dyspersji nanocząstek węgla w ciekłym krysztale metodami rozpraszania neutronów i pokrewnymi
Kierownik: dr Oleksandr Tomchuk
Termin realizacji: 23.11.2022 - 22.11.2023
Środki finansowe: 49 999 PLN
Opis projektu: [doc] [pdf]


Realizowane projekty