Narodowe Centrum Nauki (NCN) - Realizowane projekty

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

OPUS

Nr projektu: 2017/27/B/ST9/02272
Nazwa programu: OPUS 14
Tytuł: Polowanie na Galaktyczne pevatrony z obserwatorium HAWC
Kierownik: dr hab. Sabrina Casanova
Termin realizacji: 03.08.2018 - 02.08.2024
Środki finansowe: 954 800 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2018/31/B/ST5/03605
Nazwa programu: OPUS 16
Tytuł: Nanocząstki rdzeń-powłoka - od teorii relaksacji do środków kontrastowych dla obrazowania metodą Rezonansu Magnetycznego
Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Tomanek
Termin realizacji: 13.06.2019 - 12.12.2024
Środki finansowe: 1 499 400 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2018/31/B/ST10/03966
Nazwa programu: OPUS 16
Tytuł: Weryfikacja fundamentalnych zasad datowania luminescencyjnego - efekt mocy dawki ialternatywne modele ekscytacji radiacyjnej
Lider - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, IFJ PAN - współuczestnik
Kierownik: prof. dr hab. Paweł Bilski
Termin realizacji: 04.07.2019 – 03.07.2024
Środki finansowe całość: 777 000 PLN, dla IFJ PAN: 162 000 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2019/33/B/ST2/02588
Nazwa programu: OPUS 17
Tytuł: Odsłaniając wielowymiarową strukturę partonową hadronów
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat
Termin realizacji: 30.01.2020 - 29.12.2024
Środki finansowe: 408 400 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2019/33/B/ST9/02569
Nazwa programu: OPUS 17
Tytul: Fale uderzeniowe jako zrodla wysokoenergetycznych czastek
Kierownik: dr hab. Jacek Niemiec
Termin realizacji: 20.02.2020 - 19.02.2025
Srodki finansowe: 1 161 720 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2019/35/B/ST2/03531
Nazwa programu: OPUS 18
Tytuł: Poprawiony opis dżetów do przodu w zderzaczach hadronów
Kierownik: dr hab. Andreas van Hameren
Termin realizacji: 25.06.2020 – 24.06.2025
Środki finansowe: 703 440 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2019/35/B/ST5/04140
Nazwa programu: OPUS 18
Tytuł: Procesy nanochemiczne indukowane wiązką elektronową w środowisku płynnym w transmisyjnym mikroskopie elektronowym: kinetyka syntezy, rozpuszczania i elektrodepozycji nanocząstek Pt, Pd, Au i Ag
Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan
Termin realizacji: 26.06.2020 - 25.11.2024
Środki finansowe: 1 381 200 zł
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2020/37/B/ST3/00555
Nazwa programu: OPUS 19
Tytuł: Wykorzystanie czasowo - rozdzielczej spektroskopii rentgenowskiej do wyznaczenia rozkładów energetycznych ładunków po wzbudzeniu plazmonowym w metalicznych nanocząstkach
Kierownik: dr hab. Jakub Szlachetko
Termin realizacji: 15.01.2021 - 14.01.2026
Środki finansowe: 1 629 000 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2020/37/B/ST8/03637
Nazwa programu: OPUS 19
Tytuł: Multifunkcjonalne porowate nanomateriały jako nowoczesne filtry srodowiskowe do remediacji gleb i wod podziemnych
Kierownik: dr hab. Łukasz Laskowski
Termin realizacji: 01.03.2021 - 28.02.2025
Środki finansowe: 2 206 800 PLN (Uniwersytet Slaski w Katowicach - Lider)
Środki finansowe dla IFJ PAN: 1 302 000 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2020/39/B/ST9/01398
Nazwa programu: OPUS 20
Tytuł: Badanie promieni kosmicznych w zmodernizowanym Obserwatorium Pierre Auger
Kierownik: dr hab. Dariusz Góra
Termin realizacji: 15.06.2021 - 14.06.2025
Środki finansowe: 669 550 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2020/39/B/ST9/00459
Nazwa programu: OPUS 20
Tytuł: Badanie ekspozycji na promieniowanie kosmiczne astronautów w czasie lotu na orbitę Księżyca - udział w eksperymencie MARE w ramach misji Artemis-1
Kierownik: prof. dr hab. Paweł Bilski
Termin realizacji: 15.06.2021 - 14.06.2025
Środki finansowe: 314 150 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2020/39/B/NZ7/01913
Nazwa programu: OPUS 20
Tytuł: Teranostyczne nanonośniki nowej generacji dla detekcji, diagnostyki i neuroprotekcyjnego leczenia niedokrwiennych uszkodzeń mózgu
Kierownik: dr hab. Władysław Węglarz
Termin realizacji: 16.07.2021 - 15.07.2025
Lider projektu: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
Środki finansowe: 3 379 660 PLN
Środki finansowe dla IFJ PAN: 683 200 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2021/41/B/ST4/03807
Nazwa programu: OPUS 21
Tytuł: Molekularne podstawy powstawania chorób neurodegeneracyjnych - wpływ wybranych nanocząstek metalicznych
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kwiatek
Termin realizacji: 23.12.2021 - 22.12.2025
Lider projektu: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki
Środki finansowe: 2 632 394 PLN
Środki finansowe dla IFJ PAN: 514 474 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2021/41/B/ST5/03032
Nazwa programu: OPUS 21
Tytuł: Żele kolagenowo-hialuronowe jako środowisko do kontrolowanej zmiany własności mechanicznych sferoid w warunkach działania sił ścinających
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Lekka
Termin realizacji: 13.01.2022 - 12.01.2026
Środki finansowe: 1 710 482 PLN
Opis projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2021/41/B/ST2/03253
Nazwa programu: OPUS 21
Tytuł: Detektor scyntylacyjny dla niskoenergetycznych cząstek
Kierownik: dr hab. Marcin Chrząszcz
Termin realizacji: 07.02.2022 - 06.02.2026
Środki finansowe: 1 105 280 PLN
Opis projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2021/43/B/ST5/02216
Nazwa programu: OPUS 22
Tytuł: Materiały przełącznikowe oparte na jonach kompleksowych w nano- i mikro- skali
Lider: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
IFJ PAN - współuczestnik
Kierownik: dr hab. Magdalena Fitta
Termin realizacji: 11.07.2022 - 10.07.2026
Środki finansowe ogółem: 1 409 710 PLN, dla IFJ PAN: 648 430 PLN
Opis projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2021/43/B/NZ5/02552
Nazwa programu: OPUS 22
Tytuł: Matczyna otyłość jako czynnik predysponujący do rozwoju zaburzeń autystycznych u potomstwa - w poszukiwaniu roli mikrobioty jelitowej i strategii prewencji
Kierownik: dr hab. Władysław Węglarz
Termin realizacji: 02.11.2022 - 01.11.2026
Lider projektu: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN
Środki finansowe: 2 299 860 PLN
Środki finansowe dla IFJ PAN: 387 960 PLN
Opis projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2021/43/B/NZ4/01133
Nazwa programu: OPUS 22
Tytuł: Nowa strategia terapeutyczna choroby Alzheimera oparta o wyciszanie procesów zapalnych oraz modulację biomechanicznych właściwości mikrogleju przez hybrydowych agonistów receptora FPR2
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Lekka
Termin realizacji: 14.11.2022 - 13.11.2026
Lider projektu: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN
Środki finansowe: 2 795 272 PLN
Środki finansowe dla IFJ PAN: 768 112 PLN
Opis projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2022/45/B/ST2/00318
Nazwa programu: OPUS 23
Tytuł: Poszukiwanie Nowej Fizyki w eksperymencie MUonE
Kierownik: dr hab. inż. Marcin Kucharczyk
Termin realizacji: 19.01.2023 - 18.01.2027
Środki finansowe: 1 160 480 PLN
Opis projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2022/45/B/ST2/03223
Nazwa programu: OPUS 23
Tytuł: Badanie polaryzacji indukowanej w reakcji rozbicia deuteronu w zderzeniu z protonem
Kierownik: prof. dr hab. Adam Kozela
Termin realizacji: 10.01.2023-09.01.2027
Lider projektu: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Środki finansowe ogółem: 935 036 PLN
Środki finansowe dla IFJ PAN: 499 280 PLN

Nr projektu: 2022/45/B/ST9/02163
Nazwa programu: OPUS 23
Tytuł: Rozwój nowych metod analizy danych z Obserwatorium Pierre Auger
Kierownik: dr hab. Jan Pękala
Termin realizacji: 01.02.2023 - 31.01.2027
Środki finansowe: 908 290 PLN
Opis projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2022/45/B/ST5/03893
Nazwa programu: OPUS 23
Tytuł: Przewodniki stałociałowe jonów wielowartościowych
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Łodziana
Termin realizacji: 17.04.2023 - 16.04.2026
Środki finansowe: 999 501 PLN
Opis projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2022/47/B/ST2/03059
Nazwa programu: OPUS 24
Tytuł: Uniwersalne poszukiwania rozszerzonego sektora skalarnego w eksperymencie ATLAS na LHC
Kierownik: dr hab. Paweł Brückman de Renstrom
Termin realizacji: 27.06.2023 - 26.06.2025
Środki finansowe: 726 360 PLN
Opis projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2023/49/B/ST11/01504
Nazwa programu: OPUS 25
Tytuł: Mechanizm reakcji wymiany galwanicznej w pustych nanocząstkach studiowany transmisyjną mikroskopią elektronową i rentgenowską in-situ
Kierownik: prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan
Termin realizacji: 08.01.2024 - 07.01.2027
Środki finansowe: 1 743 420 PLN
Opis projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2023/49/B/ST2/00622
Nazwa programu: OPUS 25
Tytuł: Trudno obserwowalne procesy kolektywne w jądrach atomowych wywnioskowane z widm fotonów w eksperymentach z wykorzystaniem hybrydowych układów wielu detektorów
Kierownik: dr hab. Maria Kmiecik
Termin realizacji: 03.01.2024 - 02.01.2028
Środki finansowe: 1 402 460 PLN

Nr projektu: 2023/49/B/ST2/04330
Nazwa programu: OPUS 25
Tytuł: Rozpraszanie neutrin na atomach w Wielkim Zderzaczu Hadronów
Kierownik: dr Richard Ruiz
Termin realizacji: 01.03.2024 - 29.02.2028
Środki finansowe: 1 600 616 PLN
Opis projektu: [doc] [pdf]


Zakończone projekty