Narodowe Centrum Nauki (NCN) - Zakończone projekty

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

OPUS

Nr projektu: 2014/13/B/ST9/00945
Nazwa programu: OPUS 8
Tytuł: Nietermiczna emisja Dysku Galaktycznego: narzędzie do badania pochodzenia i propagacji promieniowania kosmicznego
Kierownik: dr hab. Sabrina Casanova
Termin realizacji: 04.02.2015 – 03.02.2018
Środki finansowe: 723 200 PLN

Nr projektu: 2014/13/B/ST5/04497
Nazwa programu: OPUS 7
Tytuł: Zbadanie zależności między strukturą a elektrolityczną aktywnością monokatalizatorów do utleniania etanolu
Kierownik: dr hab. Magdalena Parlińska-Wojtan
Termin realizacji: 06.03.2015 - 05.05.2018
Środki finansowe: 725 900 PLN

Nr projektu: 2013/11/B/ST2/03829
Nazwa programu: OPUS 6
Tytuł: Badanie korelacji Bosego-Einsteina i Fermiego-Diraca w eksperymencie LHCb na akceleratorze LHC
Kierownik: dr hab. Marcin Kucharczyk
Termin realizacji: 08.07.2014 - 07.05.2018
Środki finansowe: 407 920 PLN

Nr projektu: 2014/15/B/NZ7/00925
Nazwa programu: OPUS 8
Tytuł: Oszacowanie narażenia radiologicznego 131I pracowników zakładów medycyny nuklearnej oraz rodzin pacjentów poddanych zabiegom medycznym z wykorzystaniem tego radiofarmaceutyku. Ocena czystości radionuklidowej 131I poddawanego pacjentom
Kierownik: dr Kamil Brudecki
Termin realizacji: 15.07.2015 - 14.07.2018
Środki finansowe: 286 690 PLN

Nr projektu: 2014/15/B/ST4/04737
Nazwa programu: OPUS 8
Tytuł: Biofizyczny mechanizm synergii integryn i syndekanów w adhezji komórek pęcherza moczowego do elementów strukturalnych macierzy zewnątrzkomórkowej
Kierownik: dr hab. Małgorzata Lekka
Termin realizacji: 11.08.2015 - 10.01.2019
Środki finansowe: 574 200 PLN

Nr projektu: 2016/21/B/ST10/02327
Nazwa programu: OPUS 11
Tytuł: Kriokonity w obszarach polarnych i ich rola w akumulacji zanieczyszczeń atmosferycznych
Kierownik: dr Edyta Łokas
Termin realizacji: 22.02.2017 - 21.02.2019
Środki finansowe: 279 500 PLN

Nr projektu: 2014/15/B/ST2/02528
Nazwa programu: OPUS 8
Tytuł: Oddziaływania silne z małą liczbą aktywnych stopni swobody w ramach chromodynamiki kwantowej
Kierownik: prof. Antoni Szczurek
Termin realizacji: 05.08.2015 - 04.04.2019
Środki finansowe: 574 210 PLN

Nr projektu: 2014/15/B/ST4/04839
Nazwa programu: OPUS 8
Tytuł: Molekularne podstawy amyloidogenezy – struktura I dynamika konformacyjnawybranych kompleksów ludzkiego białka prionowego PrPc z kationami metali
Kierownik: prof. Wojciech Kwiatek
Termin realizacji: 21.09.2015 - 20.09.2019
Środki finansowe: 109 980 PLN

Nr projektu: 2015/17/B/ST8/02180
Nazwa programu: OPUS 9
Tytuł: Kryształy fluorku litu – wytwarzanie, optymalizacja oraz badanie luminescencji, dla innowacyjnej metody detekcji i mikro-obrazowania promieniowania jonizującego
Kierownik: dr hab. Paweł Bilski
Termin realizacji: 12.02.2016 - 11.11.2019
Środki finansowe: 633 600 PLN

Nr projektu: 2015/17/B/ST2/01838
Nazwa programu: OPUS 9
Tytuł: Nowe cechy struktury partonowej hadronów oraz jąder i ich przejawy w eksperymentach wysokoenergetycznych zderzeń
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat
Termin realizacji: 19.01.2016 - 18.12.2019
Środki finansowe: 598 200 PLN

Nr projektu: 2015/17/B/ST2/0153
Nazwa programu: OPUS 9
Tytuł: Kolektywne wzbudzenia jąder atomowych wywoływane w reakcjach z wiązką protonów, badane przy pomocy pomiaru kwantów gamma i cząstek naładowanych
Kierownik: dr hab. Maria Kmiecik
Termin realizacji: 26.01.2016 - 25.01.2020
Środki finansowe: 624 000 PLN

Nr projektu: 2018/31/B/ST9/01069
Nazwa programu: OPUS 16
Tytuł: Poszukiwanie rozbłysków gamma w energiach GeV za pomocą Obserwatorium HAWC
Kierownik: dr Francisco Salesa Greus
Termin realizacji: 22.07.2019 – 10.02.2020
Środki finansowe: 916 900 PLN

Nr projektu: 2016/23/B/ST2/03927
Nazwa programu: OPUS 12
Tytuł: Nowa analiza potencjału badawczego przyszłych zderzaczy elektron-pozyton
Kierownik: prof. Stanisław Jadach
Termin realizacji: 19.07.2017 - 18.07.2020
Środki finansowe: 390 000 PLN

Nr projektu: 2015/17/B/ST3/02478
Nazwa programu: OPUS 9
Tytuł: Dodekaboranowe przewodniki superjonowe
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Łodziana
Termin realizacji: 16.03.2016 - 15.12.2020
Środki finansowe: 632 800 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2016/21/B/ST8/00427
Nazwa programu: OPUS 11
Tytuł: Dualna metoda pomiaru dawek promieniowania jonizującego w czasie rzeczywistym w oparciu o wysokoczułe kryształy luminescencyjne
Kierownik: dr hab. Barbara Marczewska
Termin realizacji: 03.02.2017 - 02.02.2021
Środki finansowe: 666 400 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2016/21/B/ST2/02195
Nazwa programu: OPUS 11
Tytuł: Badanie stanów wysokospinowych dla wybranych jąder z obszaru podwójnie magicznego 208Pb
Kierownik: dr Jacek Wrzesiński
Termin realizacji: 10.02.2017 - 09.02.2021
Środki finansowe: 100 500 PLN

Nr projektu: 2016/21/B/ST8/03200
Nazwa programu: OPUS 11
Tytuł: Nowe ekrany scyntylacyjne na bazie warstw monokrystalicznych mieszanych perowskitów i tlenków
Kierownik: dr hab. Paweł Bilski
Termin realizacji: 21.04.2017 - 20.11.2020
Środki finansowe: 309 800 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2016/23/B/ST2/00702
Nazwa programu: OPUS 12
Tytuł: Badanie korelacji i fluktuacji w zderzeniach ciężkich jonów przy energiach akceleratora LHC
Kierownik: dr hab. Adam Trzupek
Termin realizacji: 04.07.2017 - 03.07.2021
Środki finansowe: 335 440 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2016/23/B/ST2/00717
Nazwa programu: OPUS 12
Tytuł: Nowe teorie hydrodynamiki relatywistycznej dla materii oddziałującej silnie
Kierownik: prof. Wojciech Florkowski
Termin realizacji: 05.07.2017 - 04.01.2022
Środki finansowe: 696 200 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2017/25/B/ST3/02586
Nazwa programu: OPUS 13
Tytuł: Badanie własności strukturalnych i dynamicznych układów silnie skorelowanych i nanostruktur metali przejściowych
Kierownik: dr hab. Przemysław Piekarz
Termin realizacji: 10.01.2018 - 09.01.2022
Środki finansowe: 633 400 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2017/25/B/ST2/01234
Nazwa programu: OPUS 13
Tytuł: Poszukiwania zjawisk spoza Modelu Standardowego przy użyciu sygnatur z ciężkimi fermionami w stanie końcowym w eksperymencie ATLAS
Kierownik: dr hab. Anna Kaczmarska
Termin realizacji: 09.01.2018 - 08.01.2022
Środki finansowe: 659 200 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2016/23/B/ST9/01635
Nazwa programu: OPUS 12
Tytuł: Pomiar składu promieni kosmicznych ultra-wysokich energii
Kierownik: prof. Henryk Wilczyński
Termin realizacji: 01.08.2017 - 31.07.2022
Środki finansowe: 631 900 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2016/23/B/ST3/01714
Nazwa programu: OPUS 12
Tytuł: Procesy relaksacyjne dla dużych częstości: fenomenologia i dynamika ułamkowa
Kierownik: dr hab. Katarzyna Górska
Termin realizacji: 19.07.2017 - 18.07.2022
Środki finansowe: 428 700 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2017/25/B/ST2/02550
Nazwa programu: OPUS 13
Tytuł: Wyznaczenie energii symetrii przy dużych gęstościach: konstrukcja detektora dla eksperymentu ASY-EOS II
Kierownik: dr hab. Jerzy Łukasik
Termin realizacji: 03.01.2018 - 02.01.2023
Środki finansowe: 758 600 PLN
Cel projektu: [pdf]
Harmonogram projektu: [pdf]

Nr projektu: 2017/27B/ST2/01985
Nazwa programu: OPUS 14
Tytuł: Chromodynamika kwantowa a podłużna i poprzeczna struktura materii kwarkowo-gluonowej
Kierownik: dr hab. Krzysztof Kutak
Termin realizacji: 29.06.2018 - 28.06.2023
Środki finansowe: 474 700 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2017/27/B/ST2/02004
Nazwa programu: OPUS 14
Tytuł: Przewidywania najwyższej precyzji w chromodynamice kwantowej dla procesów na LHC
Kierownik: dr hab. Sebastian Sapeta
Termin realizacji: 29.06.2018- 28.06.2023
Środki finansowe: 498 280 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2018/31/B/ST8/03043
Nazwa programu: OPUS 16
Tytuł: Badanie wpływu rozpuszczalnika i rozmiaru nanocząstek na strukturę i własności fizyczne czastek hybrydowych otrzymywanych metodą naświetlania laserowego
Kierownik: dr hab. Żaneta Świątkowska-Warkocka
Termin realizacji: 11.07.2019 - 10.07.2023
Środki finansowe: 1 103 800 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2018/29/B/ST2/02576
Nazwa programu: OPUS 15
Tytuł: Opis fotoprodukcji lekkich mezonów
Kierownik: dr hab. Robert Kamiński
Termin realizacji: 15.01.2019 - 14.07.2023
Środki finansowe: 556 640 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2017/27/B/ST2/01890
Nazwa programu: OPUS 14
Tytuł: CHRONOSKOPIA RENTGENOWSKA – nowe narzędzie do badań sub-femtosekundowych procesów elektronowych w materii
Kierownik: dr hab. Jakub Szlachetko
Termin realizacji: 31.07.2018 - 30.07.2023
Środki finansowe: 989 440 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2018/31/B/ST8/03390
Nazwa programu: OPUS 16
Tytuł: Nowoczesne kompozytowe detektory scyntylacyjne i termoluminescencyjne na bazie struktur epitaksjalnych ortokrzemianów i granatów
Lider - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki , IFJ PAN - współuczestnik
Kierownik: prof. dr hab. Paweł Bilski
Termin realizacji: 08.07.2019 - 07.07.2023
Środki finansowe całość: 1 625 500 PLN, dla IFJ PAN: 436 640 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2018/31/B/ST10/03057
Nazwa programu: OPUS 16
Tytuł: Kriokonity jako wskaźnik zanieczyszczeń antropogenicznych w lodowcach wysokogórskich
Kierownik: dr hab. inż. Edyta Łokas
Termin realizacji: 24.07.2019 - 23.07.2023
Środki finansowe: 741 000 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2018/29/B/ST2/02505
Nazwa programu: OPUS 15
Tytuł: Poszukiwanie fizyki poza Modelem Standardowym w skali energii TeV przy pomocy precyzyjnego pomiaru poprzecznej polaryzacji elektronów emitowanych w rozpadzie neutronu - prjekt BRAND
Kierownik: prof. dr hab. Adam Kozela
Termin realizacji: 18.02.2019 - 17.08.2023
Środki finansowe ogółem: 1 591 800 PLN
UJ WFiIS - Lider
dla IFJ PAN: 481 000 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2018/29/B/ST2/01644
Nazwa programu: OPUS 15
Tytuł: Poszukiwanie Nowej Fizyki w rzadkich rozpadach barionów powabnych
Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Witek
Termin realizacji: 15.01.2019 - 14.12.2023
Środki finansowe: 406 280 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2018/31/B/ST2/03537
Nazwa programu: OPUS 16
Tytuł: Badanie nowych efektów perturbacyjneej i nieperturbacyjnej chromodynamiki kwantowej w różnych nietypowych procesach
Kierownik: prof. dr hab. Antoni Szczurek
Termin realizacji: 04.07.2019 - 03.02.2024
Środki finansowe: 575 200 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]


Realizowane projekty