Narodowe Centrum Nauki (NCN) - Realizowane projekty

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

PRELUDIUM

Nr projektu: 2019/35/N/ST2/03321
Nazwa programu: PRELUDIUM 18
Tytuł: Pomiar efektów relatywistycznych w przekrojach czynnych na rozszczepienie deuteronu z wykorzystaniem detektorów modularnych KRATTA
Kierownik: mgr inż. Bogusław Włoch
Termin realizacji: 02.10.2020 - 01.10.2024
Środki finansowe: 144 000 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2020/37/N/ST5/02414
Nazwa programu: PRELUDIUM 19
Tytuł: Modyfikowane glukozą oraz chitozanem PEG-ylowane nanocząstki palladu o różnym rozmiarze i kształcie jako potencjalne radiouczulacze w modelu in vitro radioterapii protonowej glejaka wielopostaciowego
Kierownik: mgr inż. Bartosz Klębowski
Termin realizacji: 01.02.2021 - 31.08.2024
Środki finansowe: 208 200 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2021/41/N/ST2/03478
Nazwa programu: PRELUDIUM 20
Tytuł: Badanie wyższego obszaru masy układu Kπ w rozpadzie B 0 → K + π − μ + μ − przy eksperymencie LHCb
Kierownik: mgr inż. Józef Tomasz Borsuk
Termin realizacji: 21.01.2022 - 20.01.2025
Środki finansowe: 139 880 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]


Zakończone projekty