Narodowe Centrum Nauki (NCN) - Zakończone projekty

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

PRELUDIUM

Nr projektu: 2015/17/N/ST10/03116
Nazwa programu: PRELUDIUM 9
Tytuł: Ocena skażeń radioaktywnych i dawek dla wybranych elementów ekosystemu Antarktyki
Kierownik: Katarzyna Szufa
Termin realizacji: 17.03.2016 – 16.03.2018
Środki finansowe: 99 600 PLN

Nr projektu: 2015/17/N/ST5/03328
Nazwa programu: PRELUDIUM 9
Tytuł: Synteza i charakterystyka uporządkowanych dwuwarstwowych cienkich filmów krzemionkowych aktywowanych jonami metali i molekułami magnetycznymi
Kierownik: dr Magdalena Laskowska
Termin realizacji: 17.03.2016 - 16.09.2018
Środki finansowe: 96 346,32 PLN

Nr projektu: 2014/13/N/ST8/00731
Nazwa programu: PRELUDIUM 7
Tytuł: Badania kotwiczenia magnetycznych ścian domenowych w cienkich warstwach FePD oraz Co/Pd nanoszonych na periodycznych nanoporowatych membranach
Kierownik: mgr Alexey Maximenko
Termin realizacji: 20.12.2015 - 19.02.2019
Środki finansowe: 149 530 PLN

Nr projektu: 2015/17/N/ST10/03121
Nazwa programu: PRELUDIUM 9
Tytuł: Źródła i poziomy skażeń promieniotwórczych w porostach i mchach z obszarów lądowych zachodniej Arktyki
Kierownik: mgr Anna Cwanek
Termin realizacji: 17.03.2016 - 16.03.2019
Środki finansowe: 150 000 PLN

Nr projektu: 2016/21/N/NZ1/02782
Nazwa programu: PRELUDIUM 11
Tytuł: Porównanie właściwości adhezyjnych i sił trakcji komórek raka pęcherza moczowego o różnym stopniu złośliwości hodowanych na żelach polimerowych imitujących własności macierzy zewnątrzkomórkowej
Kierownik: mgr Joanna Danilkiewicz
Termin realizacji: 08.03.2017 - 28.05.2019
Środki finansowe: 148 968 PLN

Nr projektu: 2015/17/N/ST2/04034
Nazwa programu: PRELUDIUM 9
Tytuł: Zastosowanie układów nowoczesnych detektorów scyntylacyjnych w badaniu własności jąder atomowych za pomocą pomiaru kwantów gamma w eksperymentach ekskluzywnych
Kierownik: mgr Barbara Wasilewska
Termin realizacji: 16.03.2016 - 15.10.2019
Środki finansowe: 106 800 PLN

Nr projektu: 2016/23/N/ST2/02201
Nazwa programu: PRELUDIUM 12
Tytuł: Poszukiwanie Nowej Fizyki w rzadkich rozpadach mezonów B w eksperymencie LHCb
Kierownik: mgr inż. Małgorzata Pikies
Termin realizacji: 29.08.2017 - 28.08.2019
Środki finansowe: 90 000 PLN

Nr projektu: 2016/23/N/ST4/01601
Nazwa programu: PRELUDIUM 12
Tytuł: Badanie mechanizmu i efektów oddziaływania błon lipidowych z związkami chromu-VI przy pomocy spektroskopii rentgenowskiej oraz medod komplementarnych
Kierownik: mgr Michał Nowakowski
Termin realizacji: 10.08.2017 - 09.02.2020
Środki finansowe: 99 620 PLN

Nr projektu: 2016/23/N/ST2/01339
Nazwa programu: PRELUDIUM 12
Tytuł: Pomiar azymutalnego przepływu cząstek naładowanych w szerokim zakresie pędów poprzecznych w zderzeniach Pb+Pb przy energii sqrt(sNN) 5.02 TeV w eksperymencie ATLAS
Kierownik: mgr inż. Klaudia Burka
Termin realizacji: 08.09.2017 - 07.03.2020
Środki finansowe: 83 340 PLN

Nr projektu: 2018/29//N/ST2/01641
Nazwa programu: PRELUDIUM 15
Tytuł: Analiza korelacji Bosego-Einsteina dla par pionów pochodzących ze zderzeń proton-olów w eksperymencie LHCb
Kierownik: mgr Bartosz Małecki
Termin realizacji: 21.01.2019 - 20.01.2022
Środki finansowe: 93 100 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2018/29/N/ST2/02804
Nazwa programu: PRELUDIUM 15
Tytuł: Zbadanie zjawiska kompresji radiacyjnej plazmy przy pomocy urządzenia plasma-focus PF-24 oraz kodu modelu Lee
Kierownik: mgr Łukasz Marciniak
Termin realizacji: 21.02.2019 - 20.02.2022
Środki finansowe: 116 000 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2020/37/N/ST2/02313
Nazwa programu: PRELUDIUM 19
Tytuł: Badanie zjawiska tłumienia dżetów pięknych i powabnych przy pomocy detektora ALICE i uczenia maszynowego
Kierownik: mgr inż. Sebastian Bysiak
Termin realizacji: 19.01.2021 - 18.01.2023
Środki finansowe: 136 882 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2019/33/N/ST2/02874
Nazwa programu: PRELUDIUM 17
Tytuł: Symulacje i testy systemów detekcji światła scyntylacyjnego i wyzwalania detektora ICARUS T600
Kierownik: mgr inż. Marta Babicz
Termin realizacji: 31.01.2020 - 30.01.2023
Środki finansowe: 115 767 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2020/37/N/ST5/01975
Nazwa programu: PRELUDIUM 19
Tytuł: Wpływ temperatury na fotoluminescencję kryształów fluorku litu
Kierownik: mgr inż. Małgorzata Sankowska
Termin realizacji: 19.01.2021 - 18.05.2023
Środki finansowe: 138 840 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2018/31/N/ST5/03300
Nazwa programu: PRELUDIUM 16
Tytuł: Synteza oraz badanie własności nanodrutów analogów błękitu pruskiego
Kierownik: mgr inż. Wojciech Sas
Termin realizacji: 24.07.2019 - 23.07.2023
Środki finansowe: 102 000 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]


Realizowane projekty