Narodowe Centrum Nauki (NCN) - Realizowane projekty

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

SONATA BIS

Nr projektu: 2017/26/E/ST2/00934
Nazwa programu: SONATA BIS 7
Tytuł: Poszukiwanie Nowej Fizyki w Radiacyjnych Rozpadach Powabu w eksperymencie LHCb
Kierownik: dr Jolanta Brodzicka
Termin realizacji: 04.06.2018 - 03.06.2024
Środki finansowe: 1 598 260 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2018/30/E/ST2/00432
Nazwa programu: SONATA BIS 8
Tytuł: Opis relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów w reżimie dużych gęstości liczby barionowej
Kierownik: dr hab. Radosław Ryblewski
Termin realizacji: 04.04.2019 - 03.10.2024
Środki finansowe: 1 799 400 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2019/34/E/ST2/00393
Nazwa programu: SONATA BIS 9
Tytuł: Badanie twardej dyfrakcji z wykorzystaniem detektora ATLAS
Kierownik: dr Maciej Trzebiński
Termin realizacji: 17.04.2020 - 16.04.2025
Środki finansowe: 1 527 407 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2019/34/E/ST2/00457
Nazwa programu: SONATA BIS 9
Tytuł: QCD ex-Machina: nowe podejście do rozwiązywania problemów Chronodynamiki Kwantowej
Kierownik: dr Andrzej Siódmok
Termin realizacji: 10.07.2020 - 09.07.2025
Środki finansowe: 1 759 100 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2019/34/E/ST2/00186
Nazwa programu: SONATA BIS 9
Tytuł: Nowy poziom precyzji dla nuklearnych rozkładów partonowych
Kierownik: dr Aleksander Kusina
Termin realizacji: 01.07.2020 – 28.02.2025
Środki finansowe: 1 231 220 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2021/42/E/ST4/00407
Nazwa programu: SONATA BIS 11
Tytuł: Obrazowanie nanospektroskopowe naturalnych błon biologicznych: czy błona komórkowa jest kluczowym elementem w zrozumieniu mechanizmu powstawania oporności lekowej?
Kierownik: dr Katarzyna Pogoda
Termin realizacji: 04.05.2022-03.05.2027
Środki finansowe: 3 300 087 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2021/42/E/ST2/00350
Nazwa programu: SONATA BIS 11
Tytuł: Badania oddziaływań foton-foton z tagowaniem protonowym
Kierownik: dr Rafał Staszewski
Termin realizacji: 09.09.2022 - 08.09.2027
Środki finansowe: 1 712 560 PLN
Opis projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2022/46/E/ST9/00438
Nazwa programu: SONATA BIS 12
Tytuł: Eksperyment P-ONE - teleskop neutrinowy w wodach Pacyfiku: rozwój, kalibracja i wczesne analizy
Kierownik: dr hab. Paweł Malecki
Termin realizacji: 14.04.2023 - 13.04.2028
Środki finansowe: 1 983 280 PLN
Opis projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 22023/50/E/ST2/00621
Nazwa programu: SONATA BIS 13
Tytuł: Poszukiwanie symetrii wyższego rzędu w jądrach od mas średnich aż po superciężkie z zastosowaniem spektroskopii gamma wysokiej rozdzielczości na wiązkach jonów ŚLCJ UW
Kierownik: dr inż. Magdalena Matejska-Minda
Lider - IFJ PAN, Uniwersytet Warszawski - współuczestnik
Termin realizacji: 25.03.2024 – 24.03.2028
Środki finansowe całość:2 571 080 PLN, dla UW: 620 800 PLN
Opis projektu: [doc] [pdf]


Zakończone projekty