Narodowe Centrum Nauki (NCN) - Realizowane projekty

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

SONATA

Nr projektu: 2019/35/D/NZ3/01804
Nazwa programu: SONATA 15
Tytuł: Od struktury fenestracji w żywych komórkach śródbłonka zatok wątroby do farmakologii fenestracji śródbłonka in vitro w czasie rzeczywistym
Kierownik: dr Bartłomiej Zapotoczny
Termin realizacji: 28.07.2020 - 27.06.2025
Środki finansowe: 927 600 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2019/35/D/ST4/02703
Nazwa programu: SONATA 15
Tytuł: Badania spektroskopowe w mikro- i nanoskali procesu korozji i jej inhibicji modyfikowanych powierzchni metalicznych wykorzystywanych w implantologii
Lider - Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Odlewnictwa, IFJ PAN - współuczestnik
Kierownik: dr Natalia Piergies
Termin realizacji: 01.09.2020 - 31.08.2025
Środki finansowe całość: 777 600 PLN, dla IFJ PAN: 160 800 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2020/39/D/ST2/03510
Nazwa programu: SONATA 16
Tytuł: Spektroskopia gamma na północny wschód od podwójnie magicznego jądra 78Ni - poszukiwanie radioaktywności neutronowej
Kierownik: dr inż. Łukasz Wojciech Iskra
Termin realizacji: 15.06.2021 - 14.10.2024
Środki finansowe: 567 300 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2020/39/D/ST2/03443
Nazwa programu: SONATA 16
Tytuł: Fizyka otwartych układów kwantowych jądra atomowego badana w rozpadach rezonansów przyprogowych oraz "rozciągniętych" w lekkich jądrach
Kierownik: dr inż. Natalia Cieplicka-Oryńczak
Termin realizacji: 15.06.2021 - 14.06.2025
Środki finansowe: 946 724 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2021/43/D/ST8/00737
Nazwa programu: SONATA 17
Tytuł: Nowe bioaktywne powłoki kompozytowe na bazie nanostruktur krzemionkowych dla zastosowań biologicznych i środowiskowych
Kierownik: dr Magdalena Laskowska
Termin realizacji: 07.07.2022 - 06.07.2026
Środki finansowe: 1 668 720 PLN
Opis projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2021/43/D/ST2/02195
Nazwa programu: SONATA 17
Tytuł: Badanie korelacji i fluktuacji cząstek przy użyciu zmiennych silnie intensywnych i korelacji cząstkowych w zderzeniach jąder atomowych przy energiach LHC
Kierownik: dr inż. Iwona Sputowska
Termin realizacji: 07.07.2022 - 06.07.2025
Środki finansowe: 263 475 PLN
Opis projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2021/43/D/ST2/01504
Nazwa programu: SONATA 17
Tytuł: Badanie oddziaływań neutrin w zmodernizowanym detektorze ND280 eksperymentu T2K
Kierownik: dr Marcela Batkiewicz-Kwaśniak
Termin realizacji: 07.07.2022 - 06.07.2026
Środki finansowe: 365 360 PLN
Opis projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2021/43/D/ST10/02049
Nazwa programu: SONATA 17
Tytuł: Dynamika zmian wybranych radionuklidów w powietrzu na Spitsbergenie wobec postępującej transformacji środowiska arktycznego
Kierownik: dr Anna Cwanek
Termin realizacji: 07.07.2022 - 06.03.2025
Środki finansowe: 408 578 PLN
Opis projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2021/43/D/ST5/03042
Nazwa programu: SONATA 17
Tytuł: Trójwymiarowa (3D) dozymetria na bazie optycznie stymulowanej luminescencji - w kierunku wysokorozdzielczej radioterapii protonowej
Kierownik: dr inż. Michał Sądel
Termin realizacji: 03.11.2022 - 02.11.2025
Środki finansowe: 810 080 PLN
Opis projektu: [docx] [pdf]


Zakończone projekty