Narodowe Centrum Nauki (NCN) - Zakończone projekty

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

SONATA

Nr projektu: 2015/17/D/ST2/03532
Nazwa programu: SONATA 9
Tytuł: Poszukiwania Nowej Fizyki w rzadkich rozpadach mezonów pięknych
Kierownik: dr hab. Marcin Jakub Chrząszcz
Termin realizacji: 18.01.2016 – 17.01.2018
Środki finansowe: 99 240 PLN

Nr projektu: 2014/13/D/NZ1/01014
Nazwa programu: SONATA 7
Tytuł: Rola chromatyny w powstawaniu aberracji chromosomowych
Kierownik: dr Ewelina Lipiec
Termin realizacji: 02.02.2015 – 01.02.2018
Środki finansowe: 411 940 PLN

Nr projektu: 2015/17/D/ST2/03530
Nazwa programu: SONATA 9
Tytuł: Ekskluzywna produkcja lekkich mezonów: pomiędzy teorią a eksperymentem
Kierownik: dr Maciej Trzebiński
Termin realizacji: 17.02.2016 - 16.06.2018
Środki finansowe: 110 260 PLN

Nr projektu: 2015/17/D/ST2/03533
Nazwa programu: SONATA 9
Tytuł: Badania oddziaływań neutrin z wykorzystaniem bliskiego detektora eksperymentu T2K
Kierownik: dr Tomasz Wąchała
Termin realizacji: 26.02.2016 - 25.11.2018
Środki finansowe: 163 440 PLN

Nr projektu: 2016/21/D/ST2/01173
Nazwa programu: SONATA 11
Tytuł: Badanie sił jądrowych w układach 4 nukleonów w obszarze pośrednich energii
Kierownik: dr Izabela Ciepał
Termin realizacji: 06.02.2017 - 05.02.2020
Środki finansowe: 127 000 PLN

Nr projektu: 2016/23/D/ST2/02605
Nazwa programu: SONATA 12
Tytuł: Kolorowa precyzja dla Wielkiego Zderzacza Hadronów
Kierownik: dr Andrzej Siódmok
Termin realizacji: 27.06.2017 - 26.06.2020
Środki finansowe: 136 700 PLN

Nr projektu: 2015/19/D/ST3/01843
Nazwa programu: SONATA 10
Tytuł: Wpływ nanostrukturyzacji na własności magnetotransportowe magnetycznych złączy metal/półprzewodnik wytworzonych metodą anodyzacji
Kierownik: dr Arkadiusz Zarzycki
Termin realizacji: 09.08.2016 - 08.02.2021
Środki finansowe: 486 200 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2015/19/D/ST4/01943
Nazwa programu: SONATA 10
Tytuł: Zintegrowane systemy AFM-Raman i AFM-IR jako nowoczesne narzędzia w analizie uszkodzeń radiacyjnych
Kierownik: dr Maciej Roman
Termin realizacji: 15.06.2016 - 14.06.2021
Środki finansowe: 378 000 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2016/21/D/ST4/02178
Nazwa programu: SONATA 11
Tytuł: Analiza skuteczności antynowotworowej inhibitorów kinazy tyrozynowej połączonych z nanocząstkami w modelu in vitro niedrobnokomórkowego raka płuca przy wykorzystaniu metod spektroskopowych
Kierownik: dr Natalia Piergies
Termin realizacji: 17.01.2017 - 16.01.2022
Środki finansowe: 390 440 PLN
Cel projektu: [doc] [pdf]
Harmonogram projektu: [doc] [pdf]

Nr projektu: 2016/21/D/ST3/01299
Nazwa programu: SONATA 11
Tytuł: Badanie wpływu ograniczenia przestrzennego na dynamikę i samoorganizację układów molekularnych
Kierownik: dr Małgorzata Jasiurkowska- Delaporte
Termin realizacji: 06.02.2017 - 05.02.2022
Środki finansowe: 539 100 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2016/21/D/ST4/00378
Nazwa programu: SONATA 11
Tytuł: Badanie oddziaływania kompleksów zawierających miedź z DNA z zastosowaniem metod spektroskopii rentgenowskiej
Kierownik: dr Joanna Czapla-Masztafiak
Termin realizacji: 20.02.2017 - 19.02.2022
Środki finansowe: 641 200 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2018/31/D/ST2/02731
Nazwa programu: SONATA 14
Tytuł: Badania Chromodynamiki Kwantowej przy użyciu lagranżjanu MHV
Kierownik: dr Piotr Kotko
Termin realizacji: 04.07.2019 – 03.07.2021
Środki finansowe: 244 600 PLN
Projekt został przeniesiony z dniem 25.09.2019 na Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Nr projektu: 2018/31/D/ST4/01833
Nazwa programu: SONATA 14
Tytuł: Trójwymiarowa orientacja makromolekuł przy użyciu obrazowania w podczerwieni (IR) oraz jej znaczenie w mikrośrodowisku raka
Kierownik: dr Tomasz Wróbel
Termin realizacji: 26.07.2019-25.07.2022
Środki finansowe: 999 599 PLN
Z dniem 20.01.2020 projekt został przeniesiony na UJ

Nr projektu: 2018/31/D/NZ7/02217
Nazwa programu: SONATA 14
Tytuł: Ocena wewnętrznych zagrożeń izotopem 99m-Tc personelu medycznego wykonującego zabiegi scyntolografii perfuzyjno - wentylacyjnej płuc
Kierownik: dr Kamil Brudecki
Termin realizacji: 05.07.2019 - 04.07.2022
Środki finansowe: 108 700 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2017/26/D/ST9/01178
Nazwa programu: SONATA 13
Tytuł: Poszukiwanie charakterystycznych skal czasowych oraz quasi-periodycznych oscylacji w blazarach: oddzialywanie dysk - dzet
Kierownik: dr Gopal Bhatta
Termin realizacji: 27.04.2018 - 26.08.2022
Środki finansowe całość: 769 060 PLN, dla IFJ PAN: 200 476,49 PLN
Projekt został przeniesiony z dniem 17.12.2021 z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nr projektu: 2017/26/D/ST4/00997
Nazwa programu: SONATA 13
Tytuł: Badanie własności mechanicznych i spektroskopowych dwu- i trzy-wymiarowych hodowli komórkowych do oceny molekularnego mechanizmu rozwoju glejaka wielopostaciowego
Kierownik: dr Katarzyna Pogoda
Termin realizacji: 12.04.2018 - 11.04.2023
Środki finansowe: 469 360 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2018/31/D/ST2/03009
Nazwa programu: SONATA 14
Tytuł: Badanie rzadkich rozpadów jądrowych - podwójny rozpad gamma
Kierownik: dr Michał Ciemała
Termin realizacji: 08.07.2019 - 07.07.2023
Środki finansowe: 538 200 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]

Nr projektu: 2018/31/D/ST8/02118
Nazwa programu: SONATA 14
Tytuł: Obrotowy i ciśnieniowy efekt magnetokaloryczny w magnetykach molekularnych
Kierownik: dr Piotr Konieczny
Termin realizacji: 28.06.2019 - 27.12.2023
Środki finansowe: 363 340 PLN
Cel projektu: [docx] [pdf]
Harmonogram projektu: [docx] [pdf]


Realizowane projekty