Polska Akademia Nauk (PAN) - Realizowane projekty

BELGIA 2019-2021 (FWO)

Zastosowanie faktoryzacji zależnej od pędów poprzecznych (TMD) do opisu oddziaływań hadronowych badanych w LHC w CERNie – Application of Transverse Momentum Dependent factorization to hadron interactions at the CERN LHC
Koordynator IFJ PAN: dr hab. Krzysztof Kutak


FRANCJA 2017-2019 (CNRS)

Współpraca COPIN-GANIL w zakresie badań jąder egzotycznych (COPIGAL) – The Collaboration COPIN-GANIL on physics of exotic nuclei (COPIGAL)
Koordynator IFJ PAN: Prof. dr hab. Bogdan Fornal


FRANCJA 2018-2019 (CNRS)

Współpraca w dziedzinie fizyki jądrowej i fizyki wysokich energii pomiędzy IN2P3/CNRS i IFJ PAN reprezentującym Konsorcjum Polskich Jednostek Naukowych - COPIN
Koordynator IFJ PAN: Prof. dr hab. Adam Maj


SŁOWACJA 2019-2021 (SAN)

Wielofunkcyjne materiały magnetyczne - badania struktury i własności fizycznych – Multifunctional magnetic materials - research into structure and physical properties
Koordynator IFJ PAN: dr hab. Robert Pełka


WŁOCHY 2017-2019 (CNR)

Multidyscyplinarne badania strukturalnych i dynamicznych własności materiałów szkłotwórczych (glass-formerów) – Multidisciplinary studies of structural and dynamic properties of glass-forming compounds
Koordynator IFJ PAN: dr hab. Mirosław Gałązka