Polska Akademia Nauk (PAN) - Terminy i formularze

Wizyty studyjne w PAN

Program przeznaczony jest dla naukowców z zagranicznych ośrodków naukowych realizujących krótkie pobyty studyjne (do 6 dni) w jednostkach naukowych PAN.

W 2019 roku dofinansowanie wizyt studyjnych obejmuje:

  • udokumentowane wydatki związane z zakupem biletu na podróż międzynarodową,
  • ewentualne uzasadnione koszty podróży po kraju,
  • koszty zakwaterowania i diety dzienne na wyżywienie nieprzekraczające łącznie stawki 450 zł dziennie na osobę; w przypadku wypłacania diety dziennej - maksymalnie 90 zł na osobę dziennie.

W bieżącym naborze każda jednostka naukowa ma możliwość zgłoszenia maksymalnie dwóch wniosków.

Planowane wizyty studyjne powinny się kończyć nie później niż 22 listopada 2019 r.

Wnioski należy składać do 12 marca br. do Działu Obsługi Badań Naukowych.

Procedura wizyt studyjnych dostępna jest na stronie PAN.

Formularze